Τήν Κυριακή 24 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος Πατρῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκᾶ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἑστίασε στήν ἄρνηση τῶν Γαδαρηνῶν νά δεχθοῦν στήν πόλη τους τόν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν ἐμμονή τους νά ὑπηρετοῦν τήν ἁμαρτία καί τό παράνομο ἁμαρτωλό κέρδος.

Ὁ Κύριος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ πολλούς τρόπους ἀνοίγει δρόμους γιά νά τόν συναντήσωμε καί μέ πολλούς τρόπους κρούει τήν πόρτα μας γιά νά τήν ἀνοίξωμε. Ποτέ δέν παραβιάζει τίς θύρες γιατί σέβεται τήν ἐλευθερία μας, τό μέγα αὐτό δῶρο, τό ὁποῖο Ἐκεῖνος μᾶς ἐχάρισε. Σέ μᾶς ἐναπόκειται ἐάν θά οἰκειωθοῦμε τήν Χάρη, ἐάν θά τοῦ ἀνοίξωμε καί θά τόν κάνωμε ἔνοικο τῆς καρδιᾶς μας, τοῦ οἴκου μας, τήν Κοινωνία μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μέσα σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἐπήνεσε τούς νέους τῆς Ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι εἰσήχθησαν ἐφέτος στίς Ἀνώτατες Σχολές. «Εἶστε ἡ χαρά μας, ἡ ἐλπίδα μας, τό καύχημά μας. Εἶστε τό χρυσό μέλλον τῆς Κοινωνίας μας, τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς συγχαίρω γιά τήν ἐπιτυχία σας, ἐκτιμῶ βαθύτατα τόν ἀγῶνα σας γιά νά φθάσετε στήν νίκη, καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ γιά τήν ἐσωτερική σας καλλιέργεια, τό ἦθος σας καί τήν προσήλωσή σας στίς ἀρχές πού κράτησαν ζωντανή τήν Πατρίδα μας, τόσους αἰῶνες. Συνεχίστε αὐτόν τόν ἀγῶνα, μέ πίστη στόν Θεό, μέ τήν ἴδια ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία, μέ τήν ἴδια ζέση καρδιᾶς γιά τήν ὑπηρεσία τῶν ἀξιῶν, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Γένους μας. Μή λησμονήσετε τίς ρίζες σας, τίς πνευματικές καί οἰκογενειακές.

Σᾶς ἔχομε ἀνάγκη παρά ποτέ. Σέ σᾶς στηρίζεται τό μέλλον τοῦ τόπου μας. Ἐσεῖς θά σηκώσετε στούς ὥμους σας αὐτή τήν βαρειά κληρονομιά σέ χρόνους δύσκολους.

Συγχαίρω τούς Γονεῖς σας καί τούς εὐχαριστῶ γιατί ἀνέθρεψαν τέτοια παιδιά, τέτοια βλαστάρια. Εἶναι εὐεργέτες τῆς κοινωνίας μας. Συγχαίρω τούς Δασκάλους καί τούς Καθηγητές σας γιά τήν ἐργασία πού ἔκαναν τόσα χρόνια, ὥστε νά φθάσετε, καταβάλλοντας καί τούς δικούς σας κόπους, στήν ἐπιτυχία.

Σᾶς συνοδεύει ἡ ἀγάπη μας, ἡ εὐχή καί προσευχή μας γιά ὅ,τι καλό, γιά πρόοδο καί εὐτυχία στήν ζωή σας.

Εὔχομαι νά συναντηθοῦμε καί πάλι στόν Ἱερό αὐτό Ναό τῆς Ἐνορίας σας, γιά νά δοξολογήσωμε τόν Θεό καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Ἅγιον Ἀνδρέα, κρατώντας στά χέρια σας τά πτυχία σας ἀπό τίς Πανεπιστημιακές σπουδές σας….»

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Κων/νο Ἀθανασόπουλο, γιά τήν ἑτοιμασία αὐτῆς τῆς ὡραίας καί συγκινητικῆς ἐκδήλωσης καί τό ἔργο του στήν Ἐνορία καί προσέφερε στά παιδιά τιμητικό ἔπαινο, ἱερά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί μικρό ἔντυπο μέ τήν Θεία Λειτουργία.

Ἀντίστοιχες Ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν καί πραγματοποιοῦνται καί σέ ἄλλες Ἐνορίες τῆς πόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, κατόπιν ἐντολῆς καί ὁδηγιῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.