Με αφορμή την εορτή των δύο μεγάλων Αγίων και Ισαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και της μητρός αυτού Ελένης, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, τόσο κατά τον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων, στα Ροίτικα Πατρών, όσο και ανήμερα κατά την Θεία Λειτουργία, στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό της μεγαλωνύμου Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αγυιάς Πατρών, μίλησε για την μεγάλη προσφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, σε όλο τον κόσμο, αφού ο ευσεβέστατος άναξ, θεόθεν κινούμενος, έφερε την αναγέννηση και την ανανέωση στον παλαιό, γηρασμένο κόσμο.

Ἂφησε πίσω τήν εἰδωλολατρεία, τήν ἀπαξίωση καί τόν εὐτελισμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἐνομοθέτησε μέ βάση τό Θεῖο Νόμο, κατήργησε τήν δουλεία, ἒθεσε τίς βάσεις τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου, διεκήρυξε καί ἐθεσμοθέτησε τήν ἰσονομία καί τήν ἀνεξιθρησκεία. Συνεκάλεσε τήν Ἁγίαν καί Πρώτην Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἡ ὁποία κατεδίκασε τόν Ἂρειο, ἒκτισε Ναούς, μετέφερε τήν Πρωτεύουσα στή Νέα Ρώμη, στήν Κωνσταντινούπολη δηλαδή καί ἐβαπτίσθη στό Ὂνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, σφραγίσας θεοτιμήτως τήν ζωή του καί λαβών τόν στέφανον τῆς ἁγιότητος παρά τοῦ Στεφανοδότου Κυρίου.

Οἱ Ἂρχοντες, σήμερα δέν ἒχουν παρά νά μιμηθοῦν τήν ζωή καί τήν πολιτεία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πρότυπο γιά ὃλες τίς ἐποχές.

Ἡ Αὐτοκρατορία τῶν Ρωμαίων, μέ πρωτεύουσα τήν Νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, ἂντεξε, ἒζησε καί ἐφώτισε ὡς λύχνος καί ὀφθαλμός τῆς γῆς τήν Οἰκουμένη, γιά πάνω ἀπό 1000 χρόνια, γιατί ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἐγένετο εὐπειθής τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ καί ἐνομοθέτησε ὡς Ἂρχων κατά τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ.

Ὃταν νομοθετοῦν οἱ Ἂρχοντες ἀντίθετα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί καταργοῦν τήν ἠθική καί ἀπαξιώνουν τόν ἂνθρωπο ὡς δημιούργημα κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, τότε ἡ κοινωνία ὁδηγεῖται στόν ὂλεθρο καί στήν καταστροφή, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος εχοροστάτησε στον Εσπερινό, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αγυιάς Πατρών και προέστη της ιεράς Λιτανείας.

Το πρωί της εορτής ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρόης Πατρών και το απόγευμα εχοροστάτησε στον μεθέορτο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ροιτίκων.

Σε όλες τις ιερές Ακολουθίες εκήρυξε επικαίρως τον θείο λόγο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.