Αναφέρει το Πατριαρχείο:

Τήν Παρασκευήν, 7ην / 20ήν Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη Ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐκ Μητροπολιτῶν, Ἱερομονάχων, μοναχῶν καί λαϊκῶν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 170 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

Ὑπό τήν Πνευματικήν Ἀποστολήν ταύτην ὑπάγονται Ἱεραί Γυναικεῖαι Μοναί ὡς π.Χ. τῆς Ὀρεινῆς, τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, τῆς Γεθσημανῆς, τῆς Χεβρῶνος, τῆς Ταβιθᾶς κ. ἄλλαι.

Τήν Ἀποστολήν ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος, ἀναφερόμενος εἰς τάς ἀδελφικάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἀναπολῶν τάς ἡμέρας, καθ᾽ ἅς ὡς διάκονος τότε τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου διηκόνει καί τόν μακαριστόν Πατριάρχην Μόσχας Ποιμένα, φιλοξενούμενον εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ οἰκίαν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Συγχαίρων ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ γεγονότος τούτου, εἶπεν ὅτι τοῦτο ἔχει σημασίαν διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας καί διά τήν MISSIA ἀλλά καί διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα εἰς Ἱεροσόλυμα καί τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ὁποίαν ἀνά τούς αἰῶνας διαποιμαίνει τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκπροσωποῦν ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι μέλος τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ δεχθεῖσα τό πλῆγμα τοῦ σχίσματος εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς, διὰ τὴν θεραπείαν τοῦ ὁποίου συνεχῶς θερμῶς προσευχόμεθα.

Χαιρόμεθα ἐπὶ τῇ ἀφίξει ὑμῶν, καθ’ ὅτι ἀπὸ κοινοῦ μαρτυροῦμεν τὴν παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν. Ταύτην τήν γῆν ἡμεῖς δέν διεκδικοῦμεν, ἀλλά διεκδικοῦμεν τὴν ἁγιότητα αὐτῆς καί τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς.

Τοῦτο θὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς συλλειτουργίας εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον τὴν σημερινήν νύκτα καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς MISSIA , τὴν Κυριακήν.

Ἐπὶ τούτοις ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τον σκοπόν τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ρωσσικῆς Ἀποστολῆς, μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ ἥν ἔζη ἐπί αἰῶνας ἡ Ἐκκκλησία ὡς κιβωτός σωτηρίας, διαφυλάσσουσα τήν πνευματικήν, ἐθνικήν, γλωσσικήν καί θεολογικήν ταυτότητά μας

Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως ἐπί τῇ παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, μετά τῶν ὁποίων και συνειργάσθημεν ἀφ’ ἡμερῶν τῆς διακονίας αὐτῶν εἰς τήν MISSIA.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Ρωσική αποστολή εορτάζει 170 έτη στα Ιεροσόλυμα Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Ρωσική αποστολή εορτάζει 170 έτη στα Ιεροσόλυμα Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η Ρωσική αποστολή εορτάζει 170 έτη στα Ιεροσόλυμα

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.