Όπως μας πληροφορεί το Πατριαρχείο:

Δείτε το Βίντεο:

Τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό κείμενον καί προσκείμενον δυτικῶς τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἡ ἁγία πρωτομάρτυς Θέκλα κατήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐχρημάτισε μαθήτρια τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί ἐδίδαξε τόν Χριστόν εἰς πολλάς πόλεις καί πολλά παθοῦσα ἐτελεύτησε ἐνενηκοντοῦτις εἰς τήν ἰδίαν αὐτῆς πατρίδα.

Εἰς τό ἐν λόγῳ παρεκκλήσιον αὐτῆς ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προηγουμένου τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου μετ᾽ ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, ψάλλοντος τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἐπιστάτου τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου τούτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετά τόν Ἑσπερινόν προσηνέχθη εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τό κόλλυβον καί ὁ οἶνος μετά παξιμαδίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἔλαβε χώραν ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία τῇ χοροστασίᾳ κατά τήν τάξιν καί πάλιν τοῦ Μακαριωτάτου, τῇ συμπροσευχῇ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί μοναχῶν καί ἐνίων προσκυνητῶν καί τῶν μοναζουσῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν προσηνέχθη τό κέρασμα εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς Πατέρας τήν ἐν πρεσβείαις βοήθειαν τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Λαμπρή Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.