ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 21ην Σεπτεμβρίου/ 4ην Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰκοσαμελῆ ἀντιπροσωπείαν τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος τοῦ Παναθηναϊκοῦ καί ηὐλόγησεν αὐτούς διά τήν νίκην εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν τῆς Πέμπτης 22ας Σεπτεμβρίου/ 5ης Ὀκτωβρίου 2023 μετά τῆς Ἰσραηλινῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος Maccabi Χάϊφας.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τούτῳ τά μέλη τῆς ὁμάδος ἐπεσκέφθησαν διά προσκύνησιν τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.