Mε την χάρη του Θεού ετοιμαζόμαστε να εορτάσωμε και πάλι την ιερά επέτειο της Επανακομιδής της Tιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου από την Ρώμη στην πόλη την Αποστολική και περιάκουστη, των Πατρών.

Ο Κύριός μας ωκονόμησε διά πρεσβειών του Αγίου Ανδρέου και δεήσεων ακοιμήτων του ευσεβεστάτου Πατραϊκού Λαού, να επανακομισθή η Αγία Κάρα του Πρωτοκλήτου, μετά από πεντακόσια και πλέον έτη στην πόλη του μαρτυρίου του, από την Δύση όπου είχε μεταφερθή, από τον Θωμά Παλαιολόγο.

Καλούμεθα και πάλιν εις ανάμνησιν αυτού του γεγονότος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, να εορτάσωμεν ευλαβώς και να πανηγυρίσωμε πανευφροσύνως, δοξάζοντες τον εν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ημών και τιμώντες και γεραίροντες τον ένδοξο και πανεύφημο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Οι ιερές τελετές και λατρευτικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα, το Σάββατο και την Κυριακή, 25 και 26 Σεπτεμβρίου ε.ε. στον Νέο Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, όπου είναι θησαυρισμένη η Τιμία Κάρα και ο Σταυρός του Πρωτοκλήτου.

Την παραμονή θα ψαλή ο Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και ανήμερα θα τελεσθή η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα της Κυριακής θα τελεσθή Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις προς τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Αδελφοί μου, ο Απόστολος Ανδρέας είναι εκείνος, ο οποίος μας κρατάει στα χέρια του, μας προστατεύει, πρεσβεύει για μας αδιαλείπτως προς Κύριον, ώστε να έχωμε το μέγα έλεός Του και τους οικτιρμούς Του.

Ελάτε, λοιπόν, όλος ο Πατραϊκός Λαός στο ιερό Αποστολείο, στον Ιερό Ναό δηλαδή, του Πρωτοκλήτου, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου για να εορτάσωμε και να δοξολογήσωμε τον Πανάγιο Θεόν ημών, αλλά και τον Απόστολον Ανδρέα, επαξίως και κατά χρέος να μακαρίσωμε και να τιμήσωμε.

Ελάτε να παρακαλέσωμε ο καθένας για τα προσωπικά του προβλήματα, να αναθέσωμε τους βαθύτατους πόθους, τους πόνους, τις εσώτατες επιθυμίες στον Άγιό μας και πατέρα μας, ώστε να τις μεταφέρη στον θρόνο του Παμβασιλέως και Σωτήρος ημών.

Ελάτε, ως οικογένειες, να εναποθέσωμε τους προβληματισμούς μας ενώπιον της ιεράς και πανσεβασμίου του Αποστόλου Κεφαλής, ώστε και αναψυχή να λάβωμε και βεβαία την λύση των προβλημάτων μας να έχωμε.

Προστρέξατε πάντες, οι της πόλεώς μας και της Εκκλησιαστικής μας επαρχίας κάτοικοι και παρεπίδημοι και κατασπάσασθε την σεπτή κορυφή του Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο οποίος τόσο την πόλη και τον τόπο αγάπησε, ώστε ηθέλησε εδώ να μαρτυρήση και σωματικώς, προς ευλογίαν και αγιασμόν μας, έως της συντελείας του αιώνος, να παραμείνη.

Από την πόλη των Πατρών καλούμεν άπαντας τους Ορθοδόξους Έλληνες και λοιπούς αδελφούς, να προσέλθουν και να προσκυνήσουν τον πανεύφημον Απόστολον, εκείνον, ο οποίος τους Έλληνες παρουσίασε ενώπιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για να ακουσθή από το πανάγιο στόμα του Θείου Διδασκάλου, ο συγκλονιστικός και λίαν τιμητικός για μας λόγος: «Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου…» (Ιω.12,23)

Αδελφοί μου αγαπητοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Σήμερα που τόσα προβλήματα και βάσανα μας ταλανίζουν, σήμερα που τόσες δυσκολίες ορθώνονται ενώπιόν μας, ο Άγιος Ανδρέας είναι ο παράκλητός μας και μεσίτης προς Κύριον, ο πατέρας μας, ο φίλος και αδελφός μας, ο οποίος μας κρατάει από το χέρι και δέεται για την ψυχοσωματική μας υγεία και την κατά Θεό πρόοδο και προκοπή μας.

Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου μας περιμένει, ο Ιερός Απόστολος, ως φιλόξενος οικοδεσπότης, στο σπίτι του και στην γιορτή του. Την πρόσκληση την απευθύνει με το στόμα του Επισκόπου και πνευματικού σας πατρός, ο οποίος εξ ονόματός του, εν πλησμονή αγάπης, σας παρακαλεί να συμμετάσχετε στο ιερό και λαμπρό ευχαριστιακό και εορταστικό του Πρωτοκλήτου συμπόσιο, το οποίο θα πραγματοποιηθή κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παραμονή της εορτής, Σάββατο 25.9.2021 και ώρα 6.30μ.μ. Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

Ανήμερα, Κυριακή 26.9.2021 και ώρα 7- 10:30 π.μ.
Όρθρος- Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία

Κυριακή απόγευμα
ώρα 6.30μ.μ. Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις

Σας ασπάζομαι εν Κυρίω

μετ’ ευχών και αγάπης πατρικής

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.