Πανηγυρίζει η Μητρόπολη Χίου για την αναγραφή στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας της Ελλάδος του Ιερομάρτυρος Πλάτωνος και των συν αυτώ υπέρ Πίστεως αναιρεθέντας κατά την σφαγή της Χίου Κληρικούς, όπως επίσης Διονυσίου Εφέσου (ο Καλλιάρχης) και Δωροθέου Αδριανουπόλεως (ο Πρώιος) των συμμαρτυρησάντων υπέρ Πίστεως μετά του Ιερομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου του Ε΄.

Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί δοξασμένον τό Πάντιμον καί Μεγαλοπρεπές Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διότι σήμερον «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται» ἐν τῇ ἁγιοτόκῳ Χίῳ κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀναγράψῃ ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Της

1. τόν Ἱερομάρτυρα Πλάτωνα καί τούς σύν αὐτῷ ὑπέρ Πίστεως ἀναιρεθέντας κατά τήν σφαγήν τῆς Χίου Κληρικούς, ἤτοι:

2. Μακάριον (τόν Γαρρῆν), Ἀρχιδιάκονον.

3. Χριστοφόρον (τόν Ψωμᾶν), Ἱερέα.

4. Γεώργιον (τόν Φραγκάκην), Ἱερέα.

5. Κωνσταντῖνον (τόν Κούνουπαν), Ἱερέα.

6. Σταμάτιον (τόν Χαρτουλάρην), Ἱερέα.

7. Μιχαήλ (τόν Τσουρῆν), Ἱερέα.

8. Κωνσταντῖνον (τόν Πίτικαν),Ἱερομόναχον.

9. Λεόντιον (τόν Μιχαλάκην), Ἱερομόναχον.

10. Γρηγόριον (τόν Μπουροῦν), Προηγούμενον Ἱ. Νέας Μονῆς.

11 Ἰωάννην (τόν Καλαμάρην), Ἱερέα.

12. Ἰωάννην (τόν Σιδερᾶτον), Ἱερέα.

13. Καπίτωνα, Καθηγούμενον Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

14. Σεραπίωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

15.Καρύωνα, ΜοναχόνἹ. Μονῆς Βρεττοῦ.

16. Κύριλλον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

18. Σέριδον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

19. Σαμουήλ, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

20. Ἄνθιμον, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

21. Νίκωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

22. Σεραπίωνα, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

23. Γερμανόν, Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Βρεττοῦ.

24. Ἰωάννην (τόν Κουφόν), Ἱερέα.

25. Θεοδόσιον (τόν Λουφάκην), Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Μηνᾶ.

26. Ἄνθιμον τόν Ἀργέντην, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν.

27. Θεόδωρον (τόν Ρουφάκην), Ἱερέα.

28.Ἱερόθεον (τόν Ἀγγελούσην), Μοναχόν Ἱ. Μονῆς Μουνδῶν.

29. Ἰωάννην (τόν Καρμοίρην).

30. Ἰωάννην (τόν Θεοτοκᾶν).

31. Γεώργιον (τόν Χαύταν), Ἱερέα.

32. Σωφρόνιον (τόν Πάγκαλον), Προηγούμενον Ἱ. Νέας Μονῆς.

33. Θεοδόσιον (τόν Κουμάκην), Ἱερομόναχον.

34. Κλήμεντα (τόν Βενέτον), Ἱερομόναχον Ἱ. Νέας Μονῆς.

35. Ἰάκωβον (τόν Μαῦρον), Ἱερέα καί Ἱεροκήρυκα.

36. Κωνσταντῖνον (τόν Μαρινάκην), Ἱερέα.

37. Ἰωάννην (τόν Κολόβην), Ἱερέα.

38. Ἰωάννην (τόν Παλαβίδην), Διάκονον.

39. Γεώργιον (τόν Παυλίδην), Διάκονον.

40. Γεώργιον (τόν Ψυρικούλην), Διάκονον.

41. Κωνστάντιον (τόν Μαυρογένην), Μοναχόν Ἱ. Νέας Μονῆς.

42. Παρθένιον (τόν Παντευγένου).

43. Δαυίδ, Μοναχόν. Καί

44. Νικηφόρον (τόν Δασκαλάκην), τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου ἑκάστου ἔτους.

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, διότι σήμερον 13ην Ἰουλίου 2021, «ἡμέραν ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», κατόπιν τῆς, προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεγράφησαν ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλταις Αὐτῆ οἱ Χῖοι Ἱερομάρτυρες:

Διονύσιος Ἐφέσου ὁ Καλλιάρχης καί

Δωρόθεος Ἀδριανουπόλεως ὁ Πρώιος,

οἱ συμμαρτυρήσαντες ὑπέρ Πίστεως μετά τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τῆς μνήμης αὐτῶν ἑορταζομένης ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Χίου τήν 10ην Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.