Μέ ἱερά κατάνυξη καί τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη, ἐτελέσθη ὁ μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Πατρῶν.

Ὁ ἱστορικός καί περίλαμπρος Καθεδρικός Ναός τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἐθεμελιώθη τό ἒτος 1842 καί ἐγκαινιάσθη τό ἒτος 1846.
Ἡ ὁροφή τοῦ Ναοῦ εἶναι ἒργο τοῦ Τσίλερ. Ἑσχάτως ἐπερατώθη ὁ ἐσωτερικός ἀνακαινισμός τοῦ Ναοῦ καί ἢχθη πλέον τό ἱερό αὐτό μνημεῖο εἰς τό πρῶτον κάλλος καί ἀκόμη καλύτερον.
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στή θεολογία τῆς ἑορτῆς καί στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀναλύσας τούς ὃρους Ἀειπάρθενος καί Θεοτόκος κατά τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μέ δέος ἳστανται ἐνώπιον τῆς ἀσπόρου συλλήψεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ στήν κοιλία τῆς Θεοτόκου. Ἡ γαστέρα τῆς Μαριάμ ἀνεδείχθη παράδεισος, ἐν ὧ ἐφύη τό Θεῖον Φυτόν, δηλαδή, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐξ’ οὗ φαγόντες ζήσωμεν…Οἱ ἱερώτατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καλοῦν ὃλους νά τιμοῦν ὡς πανάρετον καί πανακήρατον, ὡς ὃλως ἡγιασμένην, ὡς Ἀειπάρθενον καί Θεοτόκον τήν Παναγία μας, διά νά ἀπολαύσωμεν χάριν ἀπό τά πολλά της μεγαλεῖα, τά ὁποῖα «ἐποίησεν εἰς αὐτήν ὁ Δυνατός Κύριος».
Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε μέ τήν ρήση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Εἰ τις οὐ Θεοτόκον τήν Ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρίς ἐστί τῆς Θεότητος».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.