ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023: Την Πέμπτη αρχίζει η καταβολή των συντάξεων, όπου όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αυξήσεις που θα δουν στις μηνιαίες αποδοχές τους οι συνταξιούχοι. Οι ίδιοι έχουν ακούσει τόσα πολλά για αυτές τις συντάξεις, ώστε με αγωνία περιμένουν το αποτέλεσμα. Μακάρι να απογοητευτούν, καθώς και τα 40 και τα 50 ευρώ, πολλοί τα έχουν ανάγκη. Αρκεί να μην τους τα φάει η προσωπική διαφορά…

Ανατροπή με τις αυξήσεις των συντάξεων, καθώς στις πληρωμές αυτής της εβδομάδας πληρώνονται μεν οι μηνιαίες αυξήσεις αλλά όχι τα αναδρομικά του Ιανουαρίου. Δηλαδή δεν θα δοθεί διπλή αύξηση, αλλά μονή. Όπως διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωση του, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου με τις συντάξεις Φεβρουαρίου θα πληρωθούν οι αυξήσεις του 7,75% αλλά όχι τα αναδρομικά του Ιανουαρίου (οι συντάξεις Ιανουαρίου πληρώθηκαν πριν τα Χριστούγεννα).

Τα αναδρομικά του Ιανουαρίου θα πληρωθούν τέλη Φεβρουαρίου με τις συντάξεις Μαρτίου. Αυτό σημαίνει πως η “διπλή αύξηση” θα δοθεί τον επόμενο μήνα με τις πληρωμές στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά
Συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά που θα εξαλειφθεί από την αύξηση των συντάξεων
Συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά
Συνεπώς οι πληρωμές θα είναι ως εξής:
26 – 30 Ιανουαρίου : Συντάξεις με αύξηση 7,75%
Τέλη Φεβρουαρίου : Συντάξεις με αύξηση 7,75% + τα αναδρομικά 7,75% του περασμένου Ιανουαρίου.

Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη ΔΥΠΑ Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία.

Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α., όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

Ποιοι θα ελέγχουν
Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. είναι οι ελεγκτές. Ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α., μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Κάθε έλεγχος διενεργείται από δύο ελεγκτές.
Αρμοδιότητα για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. που δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθώς και οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης. Την αρμοδιότητα για την ανάθεση πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν τα όργανα που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει ένα πρόγραμμα, περιλαμβανομένης και της σχετικής πρόσκλησης ή προκήρυξης.
Αρμοδιότητα για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης.
Αρμοδιότητα για τη διενέργεια τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.