Την καταβολή επιδομάτων συνολικού ύψους 332 εκατ. ευρώ σε 1,37 δικαιούχους ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ για σήμερα, Τετάρτη, τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει, επίσης, ότι από τον Απρίλιο, έχουν ξεκινήσει και οι καταβολές για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσωπικού Βοηθού».

Αναλυτικά το σύνολο των καταβολών ανέρχεται σε 332.367.461 ευρώ και αφορά 1.374.269 δικαιούχους ως εξής: .

– Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 276.097 – 33.381.569 ευρώ.

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 201.145 – 41.952.878 ευρώ.

– Αναπηρικά: Δικαιούχοι 177.648 – 81.453.472 ευρώ.

– Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Δικαιούχοι 710 – 222.207 ευρώ.

– Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.842 – 205.729 ευρώ.

– Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.200 – 5.909.683 ευρώ.

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 19.557 – 6.868.202 ευρώ.

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 769 – 162.150 ευρώ.

– Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 141 – 112.270 ευρώ.

– Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 9.750 – 9.786.000 ευρώ.

– Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 664.614 – 152.172.059 ευρώ.

– Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 26 – 11.700 ευρώ.

– Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.269 – 196.925 ευρώ.

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6.000 ευρώ.

– Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 264 – 88.767 ευρώ.

– Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 509 – 247.952 ευρώ.

– Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: Δικαιούχοι 78 – 8.794 ευρώ.

– Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: Ποσό 38.900 ευρώ.

– Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 664.614 – 152.172.059 ευρώ.

– Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 26 – 11.700 ευρώ.

Ποια είναι, λοιπόν, τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν μαζί τους και πότε μηδενίζεται το γραπτό τους;

Τι απαγορεύεται:
βιβλία,
τετράδια,
σημειώσεις,
διορθωτικό υγρό ή ταινία,
κινητά τηλέφωνα,
υπολογιστικές μηχανές,
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό
Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες:

αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται
ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου
ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων
ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του
Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.