Σάλος με τον νέο νόμο για τα πανεπιστήμια. «Επιστρέφεται ως απαράδεκτος και αντιδραστικός». «Εκρηκτικό μείγμα που θα πολλαπλασιάσει τα αδιέξοδα».

Ύστερα από τη, διά χειρός Κεραμέως, κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχεύει και στην αλλαγή της εκλογής των διοικήσεων των πανεπιστημίων, επίσης διά μέσου της αρμόδιας υπουργού.

Ειδικότερα, στον νέο νόμο-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, τον οποίον παρουσίασε η ίδια, προβλέπεται η κατάργηση της εκλογής των πρυτάνεων από εκατοντάδας ή χιλιάδες καθηγητές και η δημιουργία ενός συμβουλίου εντός κάθε πανεπιστημίου, μόλις 11 μελών, εκ των οποίων τα 5 θα προέρχονται από το εξωτερικό (δεν θα είναι καν μέλη των ελληνικών πανεπιστημίων), και τα οποία θα αποφασίζουν για τα πάντα: «Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί κυρίως διοικητικές, οικονομικές, διαχειριστικές και στρατηγικές αρμοδιότητες».

Ποιο είναι το νέο προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης;

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, «με τον νέο νόμο-πλαίσιο, εισάγεται ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης των ελληνικών Πανεπιστημίων, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικότητας, της λογοδοσίας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητας στον τρόπο λήψης αποφάσεων των ΑΕΙ.

Θεσμοθετείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου:

• Αποτελείται από 6 εσωτερικά μέλη που εκλέγονται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΑΕΙ και 5 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται με αυξημένη πλειοψηφία από τα αναδειχθέντα εσωτερικά μέλη, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Τα εξωτερικά μέλη προέρχονται από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

• Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί κυρίως διοικητικές, οικονομικές, διαχειριστικές και στρατηγικές αρμοδιότητες.

Ο/Η Πρύτανης, που είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Επιλέξιμοι για τη θέση του Πρύτανη είναι τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου. Η εκλογή του Πρύτανη πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης αντικειμενικών προσόντων των υποψηφίων (διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά), της τεκμηριωμένης πρότασής τους για την ανάπτυξη του ΑΕΙ σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της πρότασής τους για ομάδα υποψηφίων για το αξίωμα των Αντιπρυτάνεων του ΑΕΙ. Ο/Η Πρύτανης δύναται να παύεται σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και στη βάση αυξημένης πλειοψηφίας (8/11) από το Συμβούλιο.

Οι Αντιπρυτάνεις ορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν πρότασης του υποψήφιου Πρύτανη κατά τη διαδικασία της εκλογής του. Δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με βάση τον τομέα ευθύνης που τους ανατίθεται από τον Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου. Δύναται να παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για στελέχη αυξημένων προσόντων εντός ή εκτός του ΑΕΙ, με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο.

Ενώ το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο για το σύνολο των διοικητικών, οικονομικών και στρατηγικών αρμοδιοτήτων, η Σύγκλητος ασκεί κυρίως ακαδημαϊκές και ερευνητικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από τους: Πρύτανης, Κοσμήτορες, Πρόεδροι και εκπρόσωποι ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών».

Γαβρούγλου: Εκρηκτικό μείγμα που θα πολλαπλασιάσει τα αδιέξοδα
Την κάθετη αντίθεσή του στο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρουσίασε την Παρασκευή η Νίκη Κεραμέως εξέφρασε με δήλωσή του ο Κώστας Γαβρόγλου.

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας και καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης τόνισε τα ακόλουθα: «Μετά από παρελκυστική τακτική κατά την οποία η εκλεκτή του Πρωθυπουργού δημιουργεί εδώ και εβδομάδες σύγχυση στην Πανεπιστημιακή κοινότητα με αντιφατικές διαρροές, ανακοινώθηκε σήμερα, χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια.

Για τη διοίκηση του πανεπιστημίου δημιουργείται ένα πανίσχυρο όργανο (από 6 μέλη-καθηγητές του πανεπιστημίου και 5 από “επίλεκτους” εκτός πανεπιστημίου) το οποίο επιλέγει τον Πρύτανη από τα 6 εσωτερικά μέλη. Αν σήμερα, πχ., ένα Πρύτανης εκλέγεται από 500-3.500 καθηγητές ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι ένα πανεπιστήμιο, οι μελλοντικοί πρυτάνεις θα εκλέγονται από τα 11 μέλη, εκ των οποίων οι 5 δεν θα είναι καν μέλη του πανεπιστημίου.

Επιπλέον, ο υποψήφιος Πρύτανης καλείται να δηλώσει ποιοι θα είναι οι αντιπρυτάνεις του. Οι διαπλοκές και οι πελατειακές σχέσεις που θα δημιουργηθούν θα ξεπεράσουν ακόμη και τις επιδιώξεις όσων συνέταξαν το νομοσχέδιο. Συνεννοήσεις εν κρυπτώ και γραμμάτια προς μελλοντική εξαργύρωση θα γίνουν η νέα κανονικότητα.

Το νομοσχέδιο αυτό ακυρώνει με το πιο απροκάλυπτο τρόπο μία μακρόχρονη πορεία εκδημοκρατισμού του ελληνικού πανεπιστημίου που ξεκίνησε με την πτώση της χούντας. Ο κατήφορος συμπληρώνεται με την δήλωση της Υπουργού ότι καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις. Η δήλωση έρχεται λίγες μέρες μετά την ήττα της ΔΑΠ στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Τυχαίο;

Ας ξαναθυμήσουμε στην Υπουργό κάτι που εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να συμμερίζεται: Η δημοκρατία, παρά τα πολλά προβλήματά της, παραμένει ο καταλληλότερος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας μιας κοινωνίας. Η ίδρυση των Συμβουλίων, η κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων και η πανεπιστημιακή αστυνομία δείχνουν ότι όχι μόνον η Υπουργός διαφωνεί με αυτήν την αρχή, αλλά και ότι εργάζεται με ζήλο για την υπονόμευσή της.

Το νομοσχέδιο αυτό κλείνει μία περίοδο εντυπωσιακής ανάπτυξης και δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, που τον ζούμε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, θα τον δούμε τώρα και στα πανεπιστήμια: πανεπιστημιακή αστυνομία χέρι-χέρι με το νέο μοντέλο διοίκησης, θα αποτελέσει ένα εκρηκτικό μείγμα που θα πολλαπλασιάσει τα αδιέξοδα. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση επικαλούνταν ορισμένες προβοκατόρικες πράξεις ώστε να δικαιολογήσει την παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Τώρα η αστυνομία θα είναι έτοιμη να παρέμβει και εναντίον όσων θα ασκούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα να μην νομιμοποιηθεί το απαράδεκτο αυτό σχήμα διοίκησης».

ΚΚΕ: Ο νέος νόμος-πλαίσιο επιστρέφεται ως απαράδεκτος και αντιδραστικός
Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για τον νέο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια, που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας:

«Ο νέος νόμος-πλαίσιο που παρουσίασε η κ. Κεραμέως επιστρέφεται ως απαράδεκτος και αντιδραστικός.

Γιατί βάζει στο στόχαστρο ακόμη περισσότερο τα πτυχία, μετατρέποντάς τα σε ένα ακόμα προσόν στη μεγάλη αγορά των πιστοποιήσεων που έχει δημιουργηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Τα “πτυχία-σούπα” των σκόρπιων και ασύνδετων γνώσεων και χωρίς επαγγελματική αναγνώριση είναι “βούτυρο στο ψωμί” της αγοράς εργασίας των πετσοκομμένων μισθών και δικαιωμάτων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.