ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020 : Τα Εξεταστικά Κέντρα για ΓΕΛ και για ΕΠΑΛ σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα
Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι ορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων ελήφθησαν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Τα Εξεταστικά Κέντρα για ΓΕΛ και για ΕΠΑΛ σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

Δείτε εδώ τα εξεταστικά κέντρα Α’ Μέρος

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α. «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από
το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).»

2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) Υπουργικής Απόφασης
«Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/52708/Α5 (ΦΕΚ 1305 Β΄/2018) όμοια.

4. Το με αριθμ. Φ251/57556/Α5/18-5-2020 έγγραφο «Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τις
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020», με το οποίο μεταξύ άλλων ζητήθηκαν οι εισηγήσεις των Περιφερειακών
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) για τον ορισμό των Εξεταστικών
Κέντρων.

5. Τις με αριθμ Φ.26/6792/19-5-2020 ΠΔΕ Αττικής, 7438/20-5-2020 ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας,
Φ.26/4599/19-5-2020 ΠΔΕ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, 3024/19-5-2020 ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας, Φ.26/3371/19-

5-2020 ΠΔΕ Ηπείρου, 4345/19-5-2020 ΠΔΕ Θεσσαλίας, Φ.26.3/2321/19-5-2020 ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας,
Φ.26.1/3724/19-5-2020 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 3249Α/19-5-2020 ΠΔΕ Πελοποννήσου, 1788/19-5-2020 ΠΔΕ Β.
Αιγαίου, Φ.26.1/3411/19-5-2020 ΠΔΕ Ν. Αιγαίου, 4324/19-5-2020 ΠΔΕ Κρήτης, 1982/19-5-2020 ΠΔΕ Ιονίων
Νήσων, εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων.

6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.251/60473/Α5/21-05-2020 ΚΥΑ με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (ΦΕΚ 1967Β/21-05-20).

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.