Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

ἐχάρισεν ἐπὶ τῶν ἐσχάτων τούτων χρόνων τὸν Ὅσιον Ἰωάννην τὸν Ρουμᾶνον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ, ὡς δῶρον πολύτιμον εἰς τὴν γεραρὰν Ἁγιοταφιτικὴν Ἀδελφότητα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τὰ πλήθη τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν, πρωτίστως δὲ εἰς τὴν «ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ, τὴν πανήγυριν καὶ Ἐκκλησίαν τῶν πρωτοτόκων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων». Οὕτως, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης προσετέθη εἰς τὴν μακρὰν χορείαν τῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Ἁγίας Γῆς, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἔπαυσε συμπληρουμένη, μέχρι καὶ τῶν ἡμερῶν μας.
Ἡ μαρτυρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ ἀφθόρου ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου εἶναι δαψιλής, καὶ εἰς ἅπαντας ἡμᾶς δέ, ὅταν ἐπισκεπτώμεθα τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Χοζεβᾶ, ἐκθέτει ὡς περιφανὲς ἀπόκτημά της, τὸν Ὅσιον Ἰωάννην, μαρτυρούμενον ἀπὸ τὴν θέωσιν τοῦ σκηνώματός του! Τί νὰ προσθέσῃ κανεὶς μὲ ἐπαινετικὰ λόγια, ἐκεῖ ὅπου ἡ θεοποιὸς ἄκτιστος δωρεὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει κάνει ἐμφανῆ τὴν ἐπισκίασίν της καὶ ἔχει ἐπιβραβεύσει τὴν νόμιμον ἄθλησιν τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου μὲ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς ἐντὸς τῶν Ἁγίων «ἐνοικήσεως καὶ ἐμπεριπατήσεως» τοῦ Θεοῦ;
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου τοῦ ἐκ Ρουμανίας, καθὼς καὶ ἄλλων συγχρόνων μας Ἁγίων, τοὺς ὁποίους ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ ἀναδείξῃ ἐν τῷ μέλλοντι, ἀποδεικνύει τὴν ἀδιάσπαστον συνέχειαν μεταξὺ τοῦ ἀρχαίου καὶ τοῦ συγχρόνου παλαιστινοῦ Μοναχισμοῦ· ἡ μοναστικὴ διαγωγή του, ἡ ὁποία ἐξεκίνησεν ἀπὸ τὴν κοινοβιακὴν ζωὴν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὴν ἡσυχίαν τῆς κελλιωτικῆς ζωής εἰς τὸ Χοζεβᾶ, θυμίζει τοὺς ἀρχαίους ἀσκητάς. Ἠξιώθημεν τῆς πνευματικῆς χαρᾶς νὰ γνωρίσωμεν μεταξὺ παλαιῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀρκετοὺς αὐτόπτας καὶ αὐτηκόους τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, μάρτυρας τῆς ἀρετῆς καὶ καλῆς μοναχικῆς βιοτῆς του.

Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Πετράκης

Όσιος Ιωάννης Χοζεβίτης -Βίος, Θαύματα, Νουθεσίες, Εκδόσεις Κυριακίδη

*Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Πετράκης
Βιογραφικὰ στοιχεία

Γεννημένος τὸ 1971, στὸ Βουκουρέστι, Ρουμανία, ἀπὸ γονεῖς ἑλληνικῆς καταγωγῆς.
1989, Ἀπόφοιτος τοῦ ἱστορικοῦ Λυκείου «Gheorghe Lazăr», Βουκουρέστι, θεωρητικῆς κατευθύνσεως.
1989-1990, ἀναγκαστικὴ ἐργασία ὡς ἠλεκτρολόγος λόγῳ τῆς ἄρνησης τῆς πρόσβασης στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ἐκ μέρους τοῦ καθεστώτος.
1991, Εἰσαγωγὴ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου
1994- 1996, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν Ρουμανίας
1995, Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου
1995, Παντρεύεται μὲ τὴν Μιχαέλα Μαλαρόγιου
1995-1996, Συντάκτης στὸ Κεντρικὸ Περιοδικὸ «Vestitorul» τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας
1993-1996, Τοπικὸς γραμματέας για τὴν Ρουμανία στὴν Διαβαλκανικὴ Ομοσπονδία Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν (ΒΟΥΑ), μὲ ἔδρα στὴν Ἀθήνα.
1996, Χειροτονία εἰς διάκονον και μετέπειτα εἰς πρεσβύτερον.
1996-1998, Καθηγητὴς Δογματικῆς καὶ Καινῆς Διαθήκης στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο «Slobozia»
1998-1999, Ἱερεὺς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου καὶ γενικὸς συντάκτης στὸν ἐκδοτικὸ οἷκο «Χριστιανικὴ Ρουμανία»
1998-1999, Μεταπτυχιακὲς Σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ, Βουκουρέστι, μὲ ἀντικείμενο Ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
2000, Φεβρουάριος, ἄφιξη στὴν Ἑλλάδα, ἐγκατάσταση στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα «Ἁγίου Μάρκου», Θέρμης.
2001, Γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. ἡ ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς μὲ ἀντικείμενο τὴν Καινὴ Διαθήκη.
2001-2008, Ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ «Γενεσίου τῆς Θεοτόκου», Ἱερισσοῦ.
2008-2010, Ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ «Ἁγίου Ἀθανασίου», Νέας Ραιδεστοῦ.
2009, Γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὴν ἑπταμελή ἐπιτροπὴ τοῦ Τομέα Βιβλικῆς Ἑρμηνείας ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ μὲ τίτλο «Ἡ Χριστολογία τοῦ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου», ἐπιβλέπων καθηγητῆς Ἰωάννης Καραβιδόπουλος.
Σήμερα εἶναι ἐφημέριος στὸν Ἱερὸ Ναὸ «Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου», Κάτω Περαίας, καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.