ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ: Εορτολόγιο: 19 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μακρίνας της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου.

Η Οσία Μακρίνα η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου.

Εορτολόγιο: 19 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μακρίνας της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου.

Οσία Μακρίνα-19 Ιουλίου: Βίος και προσευχή πρώτη φορά από Ιερέα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ο βίος, τα Ιερά λείψανα, τα καλά έργα, η κοίμηση και το Απολυτίκιο της Οσίας Μακρίνας της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, από τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, Αθανάσιο Μισσό.

Γιορτή σήμερα: Οσία Μακρίνα.

Μικρόν τι μικρόν μακρύνουσα Μακρίνα,
Κόσμου σε αυτήν ήγγισας τω Κυρίω.

Φρονοῦσ’ ἀδελφὰ τοῖς ἀδελφοὶς Μακρῖνα,
Τούτοις ἀδελφὰ συγκατοικεῖς καὶ πόλον.
Τῇ δ’ ἐνάτῃ δεκάτῃ Μακρῖναν νόες ἔνθεν ἄειραν.

00:00 Εκκλησία Online
► 00:09 Οσία Μακρίνα
► 00:19 Ιερά Λείψανα Οσίας Μακρίνας
► 00:43 Βίος Οσίας Μακρίνας

► 02:25 Απολυτίκιον Οσίας Μακρίνας

Ήχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Σοφίας ἔρωτι, τὸν νοῦν πτερώσασα, κόσμου εὐπάθειαν, ἔμφρονως ἔλιπες, καὶ ἐνδιαίτημα τερπνὸν ἔγενου θείας ἀγάπης· σὺ γὰρ δι’ ἀσκήσεως, καὶ ἠθῶν τελειότητας, νύμφη ἔχρηματισας, τοῦ Σωτῆρος περίδοξος· ὦ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων χαίροις Μακρίνα θεοφόρε.

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.