Τήν Κυριακή 3η Μαΐου τ.ἔ., τή χαρακτηριζόμενη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας Κυριακή τῶν Μυροφόρων, θά προσθέταμε τῶν Τολμηρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη καί π. Θεόκλητο Παρδάλη, ἐπεσκέφθη τή φημισμένη ἀνά τήν οἰκουμένη Οὐρανούπολη, τό οὐσιαστικό ἐπίνειο καί Ἱερό Νάρθηκα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Ἀναστάσιμης Θεία Λειτουργίας, στόν πάγκαλο Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου & Ἑλένης.

Τόν ὑπεδέχθησαν μέ μεγάλη χαρά ὁ ταλαντοῦχος ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. π. Γεώργιος Κυριάκου, τό καί πνευματικό τέκνο καί ἀνάστημα τοῦ Ἐπισκόπου μας, πού οἱ ρίζες του βρίσκονται στό Ναύπλιο τῆς Ἀργολίδος, τό γειτνιάζον μέ τή γενέτειρά του τήν Τριπολιτσά, ὡς καί ἐκ μέρους τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Λεμονιάδης, ἡ Πρόεδρος τῶν Νέων Ρόδων κα Σοφία Ἰσαακίδου καί ὁ ὀφφικιάλιος τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Ἀνέστης Ἀρνόπουλος. Βεβαίως ἐλάχιστα ἀπό τά ἀγαπημένα πρόσωπα τῶν Οὐρανουπολιτῶν μετεῖχαν τῆς ὅλης Ἀκολουθίας, καθότι τά μέτρα περί μή διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ δέν ἐπιτρέπουν εἰσέτι τήν μετοχή τῶν Χριστιανῶν μας στή Θεία Λατρεία…

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μέ βάση τήν περικοπή ἀπό τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο ( Μάρκ. ιε΄ 43- ιστ΄ 8) πού ἀναγνώστηκε, διακήρυξε τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀναστάντα Κύριό μας ὡς θεμέλιο λίθο τῆς Θεολογίας, βιούμενη ὡς καρδιά τῆς Ἁγιοεμπειρίας καί τοῦ Πιστεύω τῆς Ὀρθοδοξίας!

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι γεγονός ἱστορικά μεμαρτυρημένο κατά τρόπον ἀναντίρρητο, ὄχι μόνο στά Εὐαγγέλια, ἀλλά καί σ’ ὁλάκερη τἠν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Σ’αὐτό ἐπάνω θεμελιώνει τήν ἱστορική του πραγματικότητα καί ὑπόσταση ὁ Χριστιανισμός. Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι Αὐτός πού τρώει μπροστά στούς Μαθητές Του, Αὐτός πού προσκαλεί νά Τόν ἀγγίξη ὁ Θωμᾶς (Ἰωάν. κ 19-29), Αὐτός πού οἱ Μαθητές ἀναγνωρίζουν στήν εὐλογία καί κλάση τοῦ ἄρτου, Αὐτός πού δέν εἶναι “ πνεῦμα” (φάντασμα) ὁρατό (Λουκ. κδ΄ 38-40), ἀλλά συγκεκριμένο ὁρατό Πρόσωπο· ὁ ἀγαπημένος Διδάσκαλος. Αὐτός πού προσκυνοῦν οἱ Μαθητές στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας ( Ματθ. κη΄ 18). Αὐτός πού στό ἀκρογιάλι τῆς Τιβεριάδος ἀπόκαθιστᾶ τόν Πέτρο στό ἀξίωμά του καί γευματίζει μαζί τους (Ἰωάν. κα΄1-25), Αὐτός πού στήν πορεία πρός Ἐμμαούς ἀναθερμαίνει τίς κουρασμένες ψυχές (Λουκ. κδ΄13-35), Αὐτός πού ἐμφανίζεται στήν Μαγδαληνή Μαρία ( Μάρκ. ιστ’ 9-11), Αὐτός πού ἐνδύει τούς ἀποκαρδιωμένους Μαθητές μέ τή θεοπλημμύρα τῆς Αἰώνιας Ζωῆς, τῆς ἐκπηγαζούσης ἀπ’ Αὐτόν (Ματθ. κη΄16-20)»!

Καί κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας: «Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος σημειώνει· “ Ὅταν ἔπλασε ὁ Θεός τόν Ἀδάμ, δέν τοῦ ἔβαλε στό σῶμα φτερά ὅπως στά πουλιά, ἀφοῦ ἔμελλε νά τοῦ δώση στήν Ἀνάσταση τά φτερά τοῦ Πνεύματος, γιά νά ὑψώνεται μέ αὐτά καί νά ἁρπάζεται ὅπου θέλει τό Πνεῦμα. Αὐτά τά νοητά φτερά ἔχουν δοθῆ ἀπό τώρα στίς ψυχές τῶν Ἁγίων καί τίς σηκώνουν ψηλά πρός τό οὐράνιο φρόνημα”. Δυστυχῶς, ζοῦμε μέσα σ’ ἕναν κόσμο πού ἡ ὕπαρξη πιά δέν ταυτίζεται μέ τή ζωή, κατά τόν ἱερό Αὐγουστίνο. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὅμως ὁ Κύριος μεταμορφώνει τήν ὕπαρξη σέ Ζωή!».

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἀφοῦ ἐκοινώνησαν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ οἱ ἐλαχιστότατοι μέτοχοι τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τό χέρι του, ὁ Δεσπότης μας ἔλαβε μεγάλη μερίδα Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο μέ τήν ἴδια Ἱερά Λαβίδα (Κουταλάκι) πού ἐκοινώνησε ὁ Λαός καί τήν κατέλυσε ἐνωπιόν τους, διευκρινίζοντας ρητά: «ΟΣΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ! Στίς 17 τοῦ τρέχοντος μηνός Μαΐου, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιά νά συμμετέχη καί ὁ εὐλογημένος Λαός μας στίς Θεῖες Λειτουργίες καί στίς λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες! Διαμηνύομε στούς “φωνασκοῦντες προστάτες” τῆς… ὑγιείας τοῦ Λαοῦ μας ὅτι τό Ἅγιο Ποτήριο θά εἶναι προσβάσιμο καί ἐλεύθερο γιά ὅλους! Αὐτά πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν!»

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 4.75 (4 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.