Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία από όλη την Ελλάδα που υπογράφουν το κείμενο αυτό, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για την προαναγγελλόμενη κυκλοφορία ψηφιακών ταυτοτήτων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, έπειτα από περίπου 40 χρόνιασταθερής λαϊκής αποδοκιμασίας και απόρριψης παρομοίων κυβερνητικών προσπαθειών.

Ως πιστά μέλη τής Εκκλησίας, παραμένουμε πιστοί στις συνοδικές αποφάσεις τής Εκκλησίας της Ελλάδος (1993, 2626/1997, 2641/1998) και στην παρακαταθήκη των συγχρόνων σεβάσμιων και αγίων Γερόντων, οι οποίοι μας συνέστησαν να μην παραλάβουμε καμμία τέτοιου είδους ταυτότητα, με την οποία, όπως εξηγούμε παρακάτω, παραδίδουμε μετά βεβαιότητας τη θεόσδοτη ελευθερία μας στο ψηφιακό κράτος.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ιερά Σύνοδος σε ανακοινωθέν της κατά την 17η Νοεμβρίου 2010 διεμήνυσε ότι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά διαφυλάττει τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καί νά ὑπερασπίζεται τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι’αὐτό : α) ἡ ”Κάρτα τοῦ Πολίτη” δέν πρέπει νά περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, τόν ἀριθμό ”666” β) ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».

Είναι αναπόφευκτο το απαράδεκτο της παραβιάσεως των προσωπικών ελευθεριών από την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας καθώς ως άμεσες συνέπειές της ακολουθούν η αριθμοποίηση, το ψηφιακό φακέλωμα, και κυρίως η παντοδυναμία του κράτους απέναντι στον πολίτη, ο οποίος όπως μας έχουν δείξει άλλες εμπορικές ψηφιακές εφαρμογές, εύκολα υποκύπτει στο να εκχωρήσει τη ζωή και την ελευθερία του, για λίγη ψηφιακή ευκολία. Είναι αποδεδειγμένο τεχνολογικά ότι η ιχνηλάτηση των ενεργειών κάθε ατόμου, και η δυνατότητα ενεργοποίησης της παρακολούθησής του, είτε με την ίδια την ταυτότητα μέσῳ των οιωνδήποτε σημείων ταυτοποίησης, είτε με την παράλληλη χρήση εφαρμογών κινητού τηλεφώνου τύπου “COVID-pass” ή“Gov.gr Wallet”, θέτει τα θεμέλια για την 24ωρη παρακολούθηση του πολίτη. Η δε προάσπιση της ελευθερίας των ανθρώπων συνιστά θεμελιώδες έργο της Εκκλησίας, η Οποία ως Μητέρα ενδιαφέρεται για όλες τις εκφάνσεις του βίου των τέκνων Της.

Παράλληλα δεν μας διαφεύγει η μεγάλη εικόνα. Τα επιμέρους προσωπικά δεδομένα καθενός πολίτη όσο ασήμαντα και να είναι, όταν συλλέγονται από όλους τους πολίτες συνολικά και αποθηκεύονται στις τεράστιες βάσεις δεδομένων που θα σχηματισθούν, είναι χρυσός στα χέρια αυτών που μέσα από την εξόρυξη και την μαζική επεξεργασία δεδομένων (data mining και data crunching) θα μπορούν να διαπιστώνουν, να προβλέπουν και φυσικά να ελέγχουν ακόμη και συμπεριφορές του γενικού πληθυσμού. Το ζήτημα λοιπόν δεν μας αφορά μόνο ως άτομα, ως πρόσωπα. Μας αφορά ως κοινωνία, ως Έθνος. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων; Εμείς θα μπορούμε; Μόνο το κράτος; Ιδιώτες; Τρίτες χώρες; Ποιος θα μπορεί να τις επεξεργαστεί; Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν αναφέρει τίποτε. Δεν δείχνει να προβληματίζεται ούτε καν να νοιάζεται για κάτι από αυτά.

Για εμάς τίθενται καθαρά α) θέμα της απόλυτης καταπάτησης των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών, β) θέμα εθνικής ασφάλειας και το σημαντικότερο γ) θέμα πίστης: η αριθμοποίηση του προσώπου και ἡ καταπάτηση της θεόσδοτης ελευθερίας του ανθρώπου που είναι εικόνα Θεού καὶ ἡ παρουσία τοῦ δυσώνυμου ἀριθμού 666 στά νέα δελτία ταυτότητος, ὅλα ἀσύμβατα προς την Χριστιανική πίστη.

Καλούμε την Κυβέρνηση να σεβαστεί τις θρησκευτικές ευαισθησίες και τις εν γένει ανησυχίες του Ελληνικού λαού και να αναιρέσει την έκδοσή της.

Αντιπροτείνουμε την έκδοση νέων χάρτινων ἤ πλαστικών – μη ψηφιακών – ταυτοτήτων με υψηλή τεχνολογία υδατογραφημάτων εξασφαλίζοντας την αυθεντικότητά τους και μηδενίζοντας πρακτικά την δυνατότητα παραχάραξής τους, ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη αναταραχή πού θα δημιουργηθεί στην κοινωνία σέ περίπτωση έκδοσης και υποχρεωτικότητας της ψηφιακής ταυτότητας.

Καλούμε, επιπλέον, την Κυβέρνηση να μην προσδώσει στην ταυτότητα καμία άλλη χρήση πέραν της ταυτοποίησης και σε καμία περίπτωση να μη την αναγάγει σε κάρτα δικαιωμάτων και «κλειδί» του πολίτη για την ψηφιακή διακυβέρνηση, γεγονός που θα καταστήσει τον πολίτη δέσμιο του ψηφιακού κράτους και τα δικαιώματά του εξαρτώμενα από τις διαθέσεις της κάθε κυβέρνησης στην καλύτερη περίπτωση. Ἡ πρόφαση ὅτι ὅλοι παρακολουθούμαστε ἤδη μέσω τῶν κινητῶν τηλεφώνων, ὡς ἀφελής, δεν εὐσταθεῖ διότι α) πολλοί δεν ἔχουν κινητό τηλέφωνο καὶ β) μπορεῖ ὁ καθένας νά ἐγκαταλείψει γιά πάντα τή χρήση τοῦ τηλεφώνου ἤ κατά καιρούς νά τό ἀφήνει μακριά του, πρἀγμα ἀδύνατο γιά τόν παραλήπτη της ἠλεκτρονικης ταυτότητας, ἀπαραίτητης κάθε στιγμή. Ο σκεπτικισμός απέναντι στην ηλεκτρονική ταυτότητα δεν είναι δείγμα οπισθοδρόμησης.

Είναι απόδειξη ότι οι Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επαγρυπνούμε για την Πίστη μας, την Πατρίδα μας και την Δημοκρατία. Δεν είμαστε οι μόνοι. Αρκεί κανείς να εξετάσει τον κατάλογο των χωρών που δεν έχουν υιοθετήσει τις ψηφιακές ταυτότητες ή που τις έχουν απλά προαιρετικές. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, είναι μερικές μόνο από τις χώρες όπου η ταυτότητα δεν είναι υποχρεωτική στους πολίτες. Οι πολίτες της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας ανάμεσα σε πολλές άλλες χώρες δεν έχουν καν ταυτότητα. Παρακαλοῦμε τὴν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῆς ἀπειλῆς τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας νά τοποθετηθεῖ ἀπέναντι στήν ἐπικείμενη ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων μεριμνώντας ὡς πνευματική μητέρα καὶ τροφός γιά τήν νουθεσία καὶ προστασία τῶν ἐν Χριστῷ τέκνων της.

Καλούμε, τέλος, τον Ελληνικό λαό, να μη βιαστεί να παραλάβει την νέα ταυτότητα και να επαγρυπνεί για την πνευματική του ελευθερία, να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα συμβατικά μέσα ταυτοποίησης και να αποφεύγει παντελώς όλα τα αντίστοιχα ψηφιακά μέσα ταυτοποίησης, είτε σε μορφή έξυπνων εφαρμογών τύπου Gov.gr Wallet είτε σε μορφή κάρτας-ταυτότητας που σχεδιάζει η κυβέρνηση να υλοποιήσει.

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία:

Αδελφότης Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Άγιος Ραφαήλ»
Διδασκαλείο «Δημήτριος Παναγόπουλος»
Εθνικοί Φύλακες
Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)
Ένωση Επιστημόνων Γυναικών
Εστία Πατερικών Μελετών
Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Αγία Φοίβη»
Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Οσία Ξένη»
Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Άγιος Δαμιανός Οσιονεομάρτυς»
Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης»
Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Παρακαταθήκη
Σύλλογος «Η Αγία Εμμέλεια»
Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»
Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων
Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
Σωματείο Προάσπισης Αναφαίρετων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «ΑΣΠΙΔΑ»
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ιωάννης ο Χρυσόστομος»
Χριστιανική Ένωση Γονέων Θεσσαλονίκης
Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.