∆ύο φάσεις φόρτισης της Κάρτας του Αγρότη προβλέπει ο σχεδιασµός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µια µέσα στον Απρίλιο µε βάση τα ποσά της βασικής ενίσχυσης του 2023 και µια µέχρι τον Ιούνιο, όπου λογικά θα αναπροσαρµοστούν τα πιστοληπτικά όρια στα δεδοµένα που θα προκύπτουν από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε της φετινής χρονιάς.

Με τον υφιστάµενο προγραµµατισµό, φαίνεται πως τουλάχιστον για τις υψηλές ανάγκες ρευστότητας της εαρινής περιόδου, οι αγρότες καλούνται να τα βγάλουν πέρα µε τα χαµηλότερα πιστοληπτικά όρια των τελευταίων ετών, κάτι που εκ των πραγµάτων αποδίδεται στην αδυναµία έγκαιρης ενσωµάτωσης της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και των οικοσχηµάτων στα χρηµατοδοτικά περιθώρια των παραγωγών.

Ως βάση προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2023 αντί των πραγµατικών δεδοµένων και αναγκών που θα αποτυπώνονται στις δήλωσεις ΟΣ∆Ε 2024, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, σύµφωνα µε δηλώσεις του υφυπουργού Σταύρου Κελέτση, η πρώτη φόρτιση θα περιορίζεται στα ποσά της βασικής ενίσχυσης που καταβλήθηκε µέχρι τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήτοι σε ένα τσεκ από το οποίο λείπουν ως γνωστόν 88 εκατ. ευρώ, µε τον ίδιο να ανατρέχει στην υπόσχεση µιας δεύτερης φόρτισης µετά την πληρωµή των οικολογικών σχηµάτων, κάτι το οποίο ακούστηκε και πέρυσι αλλά δεν φάνηκε να δουλεύει τόσο λόγω των οργανωτικών αδυναµιών του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και πρακτικών, αφού οι δράσεις τις οποίες εφαρµόζουν οι αγρότες δεν είναι απαραίτητα ίδιες κάθε χρόνο. Βέβαια, η ίδια αβεβαιότητα αλλά σε µικρότερο σαφώς βαθµό υπάρχει για το ποσό της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή δεν σηµαίνει αυτόµατα πως ένας παραγωγός που την έλαβε το 2023 θα την πληρωθεί και το 2024, καθώς θα υπάρξουν περιπτώσεις που η εκµετάλλευση θα µεγαλώσει και θα τεθεί εκτός των προβλεπόµενων ορίων. Ως εκ τούτου, το µόνο σίγουρο και χειροπιαστό για τις Τράπεζες, συνιστά ακόµα και φέτος µόνο η βασική ενίσχυση ως πιστοληπτικό όριο στην Κάρτα του Αγρότη.

Σύσκεψη για τις λεπτοµέρειες

Την ερχόµενη ∆ευτέρα 15 Απριλίου έχει προγραµµατιστεί σύσκεψη στελεχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τραπεζών, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτοµέρειες πριν τη ενεργοποίηση της «Κάρτας του Αγρότη», µε ορίζοντα που καταλήγει το αργότερο εντός της Μεγάλης Εβδοµάδας.

Στο µεταξύ, διαρροές της πλατείας Βάθη στα Μέσα Ενηµέρωσης περιγράφουν ελιγµούς για να αποφευχθεί το σενάριο φόρτισης της Κάρτας, µια και καλή τον Ιούνιο, κάτι που συνέβη το 2023 µε τη δικαιολογία τότε της πρώτης χρονιάς εφαρµογής της νέας προγραµµατικής περιόδου της ΚΑΠ.

Για την ακρίβεια, πέρυσι ορισµένες Τράπεζες, έδωσαν από τον Απρίλιο του 2023 σε ορισµένους αγρότες τη δυνατότητα άντλησης χρηµατοδότησης µέσω του εργαλείου αυτού. Η διευκόλυνση αυτή, βασίστηκε πάνω σε ένα ποσοστό του τσεκ που είχαν λάβει το 2022 αγρότες οι οποίοι µάλιστα ήταν ήδη κάτοχοι της Κάρτας και άρα είχαν ένα εξακριβωµένο πιστοληπτικό προφίλ από προηγούµενες χρήσεις.

Το 2022, η Κάρτα ήταν διαθέσιµη από τις αρχές του Φεβρουαρίου, ενώ τα έτη 2021 και 2020, εν µέσω δηλαδή της πανδηµίας Covid-19, οι φορτίσεις ξεκίνησαν περί τα µέσα Μαρτίου. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν πως για τη φετινή χρονιά υπάρχουν καθυστερήσεις, που δύσκολα θα µπορούσαν να δικαιολογηθούν. Πάντως, οι περιορισµοί ειδικά για τις εκδόσεις νέων Καρτών Αγρότη, δεν άπτονται αποκλειστικά των καθυστερήσεων που παίζονται µε το ΟΣ∆Ε τα τελευταία χρόνια, αφού και το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ δεν προσφέρεται από τη µεταρρύθµισή της και έπειτα για αντίστοιχες ενέσεις ρευστότητας µε εκείνες της προηγούµενης περιόδου, όταν η Κάρτα φόρτιζε και µε το πρασίνισµα. Υπό αυτήν την έννοια, ήδη οι συστηµικές τράπεζες αναπτύσσουν άλλες χρηµατοδοτικές λύσεις που θα µπορούσαν να συµπληρώσουν αν όχι αντικαταστήσουν σταδιακά το εν λόγω προϊόν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.