Με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να βάλει τάξη σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημιούργησαν ψευδώς ή τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «νοικοκύρεμα επιδοτήσεων» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, αφού την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, έκανε πράξη η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλη μία απόφαση που είχε ανακοινώσει ο Σπήλιος Λιβανός στους Κρήτες αγροτοσυνδικαλιστές στην Αθήνα, για την ανάκληση των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020, με υπογραφή νέας εγκυκλίου που φέρει τον τίτλο «Ρήτρα καταστρατήγησης για την απόκτηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα».

Η «καμπάνα χτυπά», συγκεκριμένα, για όλους εκείνους τους αιτούντες για να λάβουν νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα που, κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδείχτηκε πως δεν τα δικαιούνταν γιατί εμφάνισαν στοιχεία παραπλανητικά πως είναι αγρότες και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζει πως τα χρήματα αυτά δε θα τα χρησιμοποιούσαν για να δουλέψουν στην ύπαιθρο ως γεωργοί ή ως κτηνοτρόφοι. Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι, οι άνθρωποι αυτοί που εμφανίζονται σαν δικαιούχοι αλλά δεν είναι και έχουν προλάβει μέχρι σήμερα να πάρουν χρήματα του Εθνικού Αποθέματος 2020 μέσα από τη διαδικασία των μεταβιβάσεων, θα κληθούν να τα επιστρέψουν μέχρι του τελευταίου ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Υπενθυμίζεται πως, ο όρος Εθνικό Απόθεμα, δηλαδή η μεγάλη «δεξαμενή» δικαιωμάτων, που το κράτος-μέλος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτή τροφοδοτείται, αλλά και στη συνέχεια τροφοδοτεί τους νεοεισερχόμενους γεωργούς. Στο Εθνικό Απόθεμα, πέρα από το ποσοστό του 3% που προβλέπεται να παρακρατείται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό και το οποίο κατά περιόδους αναπροσαρμόζεται, μπαίνουν όλα τα δικαιώματα κάτω των 250 ευρώ από τη μια, και από την άλλη δικαιώματα που για πολλούς και διαφόρους λόγους χάνουν οι παραγωγοί.

«Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις»

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η νέα εγκύκλιος- «φωτιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 ανακαλείται, και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του Εθνικού Αποθέματος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, με σκοπό να μην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους.

Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι εκμισθώνουν ή μεταβιβάζουν νομότυπα το σύνολο ή μέρος αυτών, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δημιουργίας Εθνικού Αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. Η ανωτέρω εκμίσθωση ή μεταβίβαση των αιτούμενων προς μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 απορρίπτεται και ενημερώνεται η «καρτέλα αγρότη», καθώς η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης στους τρίτους ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης τα ποσά που αντιστοιχούν στα αιτούμενα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του Εθνικού Αποθέματος».

Κάποιοι εξαιρούνται

Αμέσως παρακάτω, ξεκαθαρίζει ότι «εξαιρούνται:

– Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς έτους ενίσχυσης 2021 (υποδείγματα 5, 11 και οι ταυτόχρονες αιτήσεις μεταβίβασης των υποδειγμάτων 11), όπου ο θάνατος του δικαιούχου επήλθε μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.

– Οι αιτήσεις μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω ασθένειας αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου, η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020.

Τα αποδεικτικά έγγραφα της ασθένειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως της έδρας της εκμετάλλευσης του αιτούντος, με συστημένη επιστολή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η υποβολή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της απόρριψης της εν λόγω εκμίσθωσης ή μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2021.

Η εξέταση της ανωτέρας βίας των αιτήσεων μεταβιβάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, εκ της οποίας το ένα μέλος θα είναι νομικός. Σε περίπτωση που δε γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας, το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου παραμένει ως έχει. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται μέσω της «καρτέλας αγρότη».

Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για το έτος ενίσχυσης 2022 θα περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.