Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 18ης /31ης Μαρτίου 2022, ὁμάς βουλευτῶν τῆς πολιτικῆς παρατάξεως «ΣΥΡΙΖΑ», ἀποτελουμένη ἐκ τῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, κ. Καλλιόπης Βέττα, κ. Θεοδώρου Δρίτσα καί κ. Ἀνδρέου Μιχαηλίδου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τούς κυρίους βουλευτάς περί τῆς προσφάτου δημιουργίας ἐκρύθμου παρανόμου καταστάσεως ὡς ἐκ τῆς καταλήψεως τοῦ ξενοδοχείου “Little Petra” ὑπό ἀκραίων ἐποικιστῶν τῆς Αteret Cohanim, περί τῆς διαμαρτυρίας τοῦ Πατριαρχείου διά τήν πρᾶξιν ταύτην καί τῆς ἀπαιτήσεως αὐτοῦ νά ἐξέλθουν ἐκ τοῦ χώρου τούτου καί τῆς ἀποδόσεως τοῦ ξενοδοχείου εἰς τόν ἰδιοκτήτην αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ συμπαράστασις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς μίαν τοιαύτην λύσιν εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας καί θά ἐκτιμηθῇ δεόντως.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως περί τῆς ἀποφασιστικῆς συμβολῆς τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καί Προέδρου τοῦ «ΣΥΡΙΖΑ» κ. Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τήν ἱστορικήν ἀνακαίνισιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ζητήσαντες την εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου οἱ κύριοι βουλευταί ἐξῆλθον διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.