Ι.Μ. Πατρών

Μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου, ἐπερατώθη, ἡ προσκυνηματική θεωρία (τό ἱερό προσκύνημα) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου μέ ὁμάδα 54 προσκυνητῶν, στούς Ἁγίους Τόπους (10 Μαΐου ἔως 15 τοῦ αὐτοῦ μηνός).

Ἡ ἐμπειρία ὅλων, καί ὅσων για μία ἀκόμη φορά ἐπεσκέφθησαν τήν Ἁγία Γῆ καί ὅσων γιά πρώτη φορά εὑρέθησαν ἐκεῖ, ἦτο βαθειά πνευματική καί συγκινητική.

Μέ εὐλάβεια καί δέος προσκύνησαν στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅπου ὁ Φρικτός Γολγοθᾶς, ἡ Ἁγία Ἁποκαθήλωσις, ὁ Πανάγιος Τάφος, ὁ τόπος τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί τά ἄλλα Παρεκκλήσια.

Στόν Πανάγιο Τάφο ἐτελέσθη ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας μέ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καί στήν ὁποία συμμετεῖχαν πάνω ἀπό τρεῖς χιλιάδες προσκυνητές ἀπό Ἑλλάδα, ὁμογενεῖς ἀπό Ἀμερική καί Αὐστραλία καί ἄλλοι ἀπό ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο καί τόν ὅμιλο τῶν ἐκ Πατρῶν προσκυνητῶν, ἐδέχθη στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ λόγια βαθειά πνευματικά γιά τούς Ἁγίους Τόπους καί τήν σημασία τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, γιά τήν Ὀρθοδοξία, γιά ὅλο τόν Χριστιανικό κόσμο καί γιά ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη.

Τόν Μακαριώτατο προσεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν εὐλάβεια τοῦ ἰδίου, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα, ὡς καί τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν συναντίληψη πρός τό σεπτόν πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλά καί πρός ὅλην τήν Ἁγιοταφικήν Ἀδελφότητα.

Τό προσκύνημα συνεχίστηκε στήν Ἁγία Βηθλεέμ καί στό Θεοδέγμον Σπήλαιο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ προσκυνητές ἐκ Πατρῶν ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν Ἀχαιό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτο, ὁ ὁποῖος τούς ὁδήγησε τόσο στό Ἱερό καί πανσεβάσμιο Σπήλαιο ὅπου ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησούς Χριστός, ὅσο καί στούς ἄλλους Ἱερούς χώρους ἐντός τῆς μεγάλης Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως. Ἡ ξενία τοῦ ἁγίου Διοκαισαρείας, ἡ ἀγάπη του καί οἱ θερμοί τοῦ λόγοι, συνεκίνησαν ὅλους.

Οἱ προσκυνηταί εὑρέθησαν στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ἐτελέσθη Ἁγιασμός, στήν ἁγία πόλη Ναζαρέτ, ὅπου προσκύνησαν τόν τόπο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθηκαν τόν σεβάσμιο Ἱεράρχην τῆς Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀγάπη του καί τήν εὐγένεια τῆς καρδιᾶς του, ὑπεδέχθη τούς ἐκ Πατρῶν προσκυνητάς καί τούς μίλησε μέ λόγους θερμούς γιά τούς Ἁγίους Τόπους δίδοντας μηνύματα πνευματικῆς ζωῆς καί πορείας.

Ἡ Κανά, ἡ Ἱεριχώς, τό Σαραντάριον Ὄρος, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἡ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου, ὡς καί τῶν Ποιμένων, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Λύδδα καί ἄλλα προσκυνήματα ἀνύψωσαν πνευματικά ὅλους, συνεκίνησαν βαθειά καί ὁδήγησαν σέ πνευματικούς ἀναβαθμούς.

Ἐδόθη δέ ἡ εὐκαιρία νά διαπιστωθῆ γιά μία ἀκόμη φορά ὁ ἀγώνας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, στόν τόσο εὐαίσθητο αὐτό χῶρο γιά τήν διατήρηση καί φύλαξη τῶν Ἱερῶν προσκυνημάτων ἀλλά καί τό χρέος τό ὁποῖο ἔχομε ὅλοι μας γιά τήν ἐνίσχυση καί τόν ἐπιστηριγμόν ὅλων αὐτῶν, τῶν ὄντως ἡρώων ἀδελφῶν καί πατέρων, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν τούς Ἁγίους Τόπους καί κρατοῦν ἄσβεστη τἠν λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως, τηρώντας καί τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων, ὅπως τά παρέλαβαν ἀπό τούς προγενεστέρους Μάρτυρες καί Ὁμολογητάς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.