Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν για τον μακαριστό π. Γεώργιο Τσέτση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ θλιβεροῦ ἀγγέλματος τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ πολιοῦ, μουσικοτραφοῦς, μακαριστοῦ π. Γεωργίου Τσέτση, Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ καθ΄ ἡμᾶς Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτοῦ συνῆλθεν καὶ ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως:

1ον Ἐκφράσῃ τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεώς μας εἰς τοὺς τεθλιμμένους συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος,

2ον Αντί στεφάνου διαθέσῃ χρηματικόν ποσόν διά τας ἀνάγκας του συσσιτίου Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου

3ον Τιμήσῃ τὸν ὑψηλὸν νεκρὸν διὰ τελέσεως, ἀφιερωματικής εἰς την μνήμην αυτού ἐκδηλώσεως-πνευματικοῦ μνημοσύνου εν εὐθέτω χρόνω

4ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον.

Ἐν Πέρᾳν τῇ 7ῃ Ιουνίου 2024.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.