Σήμερα τό πρωί, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί πάλι στόν παμμεγέθη αὐτόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. π. Νικόδημον Σκλέπα καί τόν π. Γεώργιον Κακακιό, συμπροσευχομένου καί τοῦ συνταξιούχου Κληρικοῦ μας Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μαλτέζου, ἐπί ἡμίσεος καί πλέον τοῦ αἰῶνος, μοναδικοῦ Λειτουργοῦ τῆς Νήσου.

Ἀπό τήν Παρασκευήν 12ην ἕως καί Κυριακήν 14ην Ἀπριλίου 2024, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κινούμενος ἀπό ἰδιαίτερη ποιμαντική εὐαισθησία πρός τούς ἀκρίτες κατοίκους τοῦ Καστελλορίζου μας, τῆς πλέον ἀπομεμακρυσμένης Νήσου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πραγματοποίησε ἐκεῖ, ὑπερμεσούσης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς Ποιμαντική περιοδεία, συνοδευόμενος ἐκ Σύμης ἀπό τόν Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Κακακιό. Μέ μεγάλη χαρά καί ἔκδηλη ἀγάπη τόν ὑποδέχτηκαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἐφημέριος τοῦ νησιοῦ, Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Σκλέπας, οἱ τοπικές Δημοτικές, Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές, καθώς καί οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι τῆς Νήσου.

RODIAKON 2
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἰδιαιτέρα κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια ἔψαλλε τήν διατεταγμένη Στάση τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, εἰς τόν καλλιμάρμαρο καί προσφάτως ὑπ’ Αὐτοῦ ἐγκαινιασθέντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Σαντραπέ, τόν ὁποῖον ἀνέλαβε καί δωρεάν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισε ἡ Ἑταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» τοῦ μεγάλου Εὐεργέτου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου. Συμπαρασταθέντες τοῦ Ποιμενάρχου μας ἦσαν οἱ προαναφερόμενοι Κληρικοί μας, συμπροσευχομένου καί τοῦ συνταξιούχου Κληρικοῦ μας Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μαλτέζου, καθώς καί οἱ συμμετέχοντες πιστοί, μετά τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀστυνομικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν, πού θεοφιλῶς ἀξιοποίησαν τήν εὐλογημένη αὐτή εὐκαιρία προσευχῆς καί δεήσεως, τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσφέρει τήν κατανυκτική αὐτή περίοδο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας σύντομο κήρυγμα περί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ ρόλου πού Ἐκείνη διεδραμάτισε γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφορμώμενος ἀπό τούς στίχους τῆς Δ΄ Στάσεως, οἱ ὁποῖοι ἐξυμνοῦν ὑπερβαλλόντως τό Πανάχραντον Αὐτῆς Πρόσωπον, ὡς «τεκοῦσα τόν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον», ἐπικαλούμενος τήν ἀπροσμάχητον Αὐτῆς Σκέπην εἰς τήν Νῆσο τοῦ Καστελλορίζου καί εἰς ἅπασαν τήν Πατρίδα μας. Τέλος, εἰς τό βόρειον κλῖτος τοῦ Ναοῦ, τέλεσε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Καστελλορίζῳ τό ἔτος 1912 καί ἐνταφιάσθη ἐντός τοῦ νεόδμητου τότε αὐτοῦ Ἱ. Ναοῦ.

RODIAKON 2
Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας πραγματοποίησε ἐπίσκεψη εἰς τό Δημαρχεῖον Μεγίστης, ὅπου τόν ἀνέμενε ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος τῆς ἀκριτικῆς μας Νήσου Ἀξιοτ. κ. Νικόλαος Ἀσβέστης, τόν ὁποῖον ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη διά τήν ἐκλογή του, καθώς καί τούς παρισταμένους συνεργάτες του καί ἐν συνεχείᾳ σέ κλίμα ἀγαστῆς συνεργασίας εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις γιά ὅλα τά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἀκολούθως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, προσκληθείς ὑπό τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Δ.Α.Ν. Μεγίστης, Συνταγματάρχου (ΠΖ) κ. Ἠλ. Τσιρογιάννη ἐπεσκέφθη τό Διοικητήριο τοῦ σχηματισμοῦ, ὅπου εἶχαν ὁμοίως τήν εὐκαιρία, νά συζητήσουν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις γιά ὅλα τά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Μετά τίς ἐθιμοτυπικές, πλήν ὅμως οὐσιαστικές αὐτές ἐπισκέψεις, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιθεώρησε τό γραφικόν Ἱ. Ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Μαρίνης Παλαιοκάστρου, ὅπου καί εἰδικό συνεργεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τοποθέτησε νέα παραδοσιακά κουφώματα, τά ὁποῖα, προτροπῇ καί προνοίᾳ τοῦ ἰδίου, κατασκευάστηκαν καί προσεφέρθησαν ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, εἰς ἀντικατάστασιν τῶν παλαιῶν φθαρμένων, πού λόγῳ παλαιότητας εἶχαν σεσαθρωθεῖ καί περιέλθει σέ ἀχρησία, ὡς ἀνύπαρκτα.

Στά πλαίσια τῆς ἐκεῖ περιοδείας του, ὁ Σεβασμιώτατος πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐπίσκεψη καί ἐπιθεώρησε καί τόν ἕτερον Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν τῆς Νήσου, αὐτόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Πηγαδιοῦ», παρά τόν λιμένα, ὅπου ἀπό καιροῦ ἐκτελοῦνται λίαν ἀπαραίτητες ἀνακαινιστικές ἐργασίες. Ὁ Ποιμενάρχης μας καταβάλλει ὑπεράνθρωπες προσπάθειες ὥστε τά ἔργα συντόμως νά ὁλοκληρωθοῦν καί ὁ Ναός νά παραδοθεῖ καί πάλιν εἰς τήν ὀρθόδοξον λατρείαν. Διά τόν σκοπόν αὐτόν, μερίμνησε φιλοστόργως στά μέτρα τῶν πενιχρῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τῆς ἀκριτικῆς καί πολυνησιακῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, διά τήν κατασκευή καινούργιων ἱερῶν Σκευῶν (Ἱ. Εὐαγγέλιον, Δισκοπότηρον κ.λ.) ἅπαντα ἀσημένια πρός λειτουργικήν χρῆσιν, καθώς καί ὀρειχάλκινων πολυελαίων, πού προσέφερε εἰς τόν Ναόν εἰς δόξαν Θεοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας ἐπιθεώρησε τίς πρό ἡμερῶν ὁλοκληρωθείσες ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῶν ὑποστηλωμάτων τοῦ Προστώου τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα εἶχαν περιέλθει λόγῳ πολλῶν φθοροποιῶν παραγόντων σέ κατάσταση μεγάλης ἐπικινδυνότητος καί ἔχρηζαν τῆς σωστικῆς αὐτῆς ἐπεμβάσεως.

RODIAKON 2
Σήμερα τό πρωί, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί πάλι στόν παμμεγέθη αὐτόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό, χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. π. Νικόδημον Σκλέπα καί τόν π. Γεώργιον Κακακιό, συμπροσευχομένου καί τοῦ συνταξιούχου Κληρικοῦ μας Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μαλτέζου, ἐπί ἡμίσεος καί πλέον τοῦ αἰῶνος, μοναδικοῦ Λειτουργοῦ τῆς Νήσου. Ἐκκλησιάσθηκαν ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Μεγίστης κ. Νικόλαος Ἀσβέστης, ὁ Στρατιωτικός Διοικητής Δ.Α.Ν. Μεγίστης, Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Ἠλ. Τσιρογιάννης μετά στρατιωτικῆς ἀντιπροσωπείας καί πολλοί Χριστιανοί μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε στό κήρυγμά του γιά τὴν θαυματουργικὴ θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου νέου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν Κύριο, ὅταν ὁ δυστυχισμένος πατέρας μὲ δάκρυα στὰ μάτια τόν ἱκέτευσε γι’ αὐτή, τήν ὁποία οἱ Μαθητές Του προηγουμένως δέν μπόρεσαν νά πραγματοποιήσουν. Ὁ πατέρας φαίνεται πὼς εἶχε στὴν καρδιὰ του μεγάλη ταπείνωση, γι’ αὐτὸ καὶ ἐμπιστεύθηκε τὸν Χριστό. Αἰσθανόταν ὅμως μέσα του καὶ μία ὀλιγοπιστία καί γιά τόν λόγο αὐτό ἀπάντησε στὸν Κύριο ποὺ τὸν ρώτησε ἂν πιστεύει, «Πιστεύω, Κύριε, ἀλλὰ βοήθησε τὴν ἀπιστία μου» καί τόν παρακαλεῖ νὰ τὸν δυναμώσει μὲ τὴ θεϊκή Του δύναμη καὶ νὰ τοῦ χαρίσει πληρέστερα τὸ δῶρο τῆς πίστεως.

Ἐπρόκειτο ἀναμφίβολα γιά μιά ἀκόμη εὐλογημένη ποιμαντική περιοδεία, ἡ ὁποία χαροποίησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ ἕξι ἔτη πού ἔχει κατασταθεῖ ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία Ποιμενάρχης τῶν ἀκριτικῶν μας νησιῶν, παράγει ἔργο πολυσχιδές καί ἀνεκτίμητο, τό ὁποῖο ἀναβάθμισε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τὴν λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἔχει ἀναγάγει πνευματικὰ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, πρωτίστως χαροποίησε καί τούς ἀκρίτες κατοίκους τοῦ ἀγαπημένου μας Καστελλορίζου, ἀφοῦ μέ τήν ἱεροπρεπῆ του παρουσία βίωσαν λειτουργικά τά ψυχωφελῆ νοήματα καί μηνύματα τῶν κατανυκτικῶν αὐτῶν ἡμερῶν καί προετοιμάστηκαν, ὥστε νά προσκυνήσουν χριστιανοπρεπῶς τά Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.