Σήμερα 20η Νοεμβρίου 2022, Κυριακή Η΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀντώνιο καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο καί π. Παῦλο. Τήν ἱ. ὑμνωδία ἀπέδωσε γλυκυφθόγγως ὁ Ἱεροψάλτης τῆς Μονῆς κ. Ἰωάννης Ζαχαρίου, μεθ’ ἑτέρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς εὐαρίθμους ἐκκλησιαζομένους πιστούς, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τή σημερινή εὐαγγελική παραβολή τοῦ «ἄφρονος πλουσίου», ἡ ὁποία σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἑνὸς ἀνθρώπου πλούσιου ἔφεραν τὰ χωράφια του μεγάλη σοδειά καὶ σκεφτόταν μέσα του λέγοντας• Τί πρέπει νὰ κάνω, γιατί δὲν ἔχω ποῦ νὰ μαζέψω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε: αὐτὸ θὰ κάνω: θὰ γκρεμίσω τὶς ἀποθῆκες μου καὶ στὴ θέση τους θὰ χτίσω μεγαλύτερες καὶ ἐκεῖ θὰ μαζέψω ὅλα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου καὶ θὰ πῶ στὴν ψυχή μου: Ψυχή, ἔχεις μαζέψει πολλὰ ἀγαθά, πού σοῦ φτάνουν γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀναπαύου, λοιπόν, τρῶγε, πίνε, καλοπερνᾶ. Ὁ Θεὸς ὅμως τοῦ εἶπε• «Ἀνόητε, αὐτὴ τὴ νύχτα σοῦ ζητοῦν ξαφνικὰ τὴν ψυχή σου. Ὅσα λοιπὸν ἑτοίμασες, σὲ ποιὸν θὰ ἀνήκουν τώρα; Αὐτὰ παθαίνει ἐκεῖνος ποὺ θησαυρίζει μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲ φροντίζει νὰ πλουτίζει ὅπως ὁ Θεὸς θέλει. Καὶ λέγοντας αὐτὰ τόνιζε: Ὅποιος ἔχει αὐτιὰ γιὰ νὰ ἀκούει, ἂς ἀκούει».

Ὁ Κύριος χαρακτηρίζει τὸν πλούσιο «ἄφρονα», δηλαδὴ ἄμυαλο, ἀνόητο. Εἶναι πραγματικὰ παράφρονας, γιατί δὲ σκέφτηκε ποτὲ τὸ Θεὸ καὶ τὸ θάνατο. Ἡ πλεονεξία εἶχε κυριέψει τὴν ψυχή του καὶ τὸν εἶχε κάνει φοβερὸ ἐγωιστή. Πρέπει πολὺ νὰ προσέξουμε τὸ μεγάλο πάθος τῆς πλεονεξίας, ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ κατάντημα τοῦ πλούσιου τῆς παραβολῆς. Ὅποιος προσπαθεῖ νὰ γίνεται πλούσιος «κατὰ Θεόν», δηλαδὴ πλούσιος στὸ νὰ προσφέρει τὴν ἀγάπη του στοὺς ἄλλους, αὐτὸς κερδίζει καὶ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ τὸν Παράδεισο. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τότε ἡ ζωὴ του εἶναι γεμάτη ἀπὸ φιλανθρωπία καὶ ἐλεημοσύνη. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀρετὲς τὸν κάνουν εὐτυχισμένο καὶ τὸν ὁδηγοῦν αἰώνια κοντὰ Θεὸ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.