Τήν Τρίτην, 6ην / 19ην Ἰουλίου 2022, ὁ Πρόεδρος τῆς Βοσνίας κ. Milorad Dodik μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί συνεργατῶν αὐτοῦ καί προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας τῆς Βοσνίας εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς χώρας τῆς Βοσνίας ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος ἐνθέρμως μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει καί τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ, ὁ δέ Μακαριώτατος ὡμίλησεν περί τῆς σημασίας τῆς ἐπισκέψεως ταύτης εἰς μίαν πόλιν ὡς ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, τήν ὁποίαν πολλοί διεκδικοῦν ἀποκλειστικῶς αὐτήν, ὅμως ἀνήκει εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους καί λαούς ὡς ποτισθεῖσα διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί ἁγιασθεῖσα διά τῆς ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Μίαν τοιαύτην ἁγίαν Πόλιν διαφυλάττει τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης διά μέσου τῶν αἰώνων καί παρά τάς προκλήσεις ὑπό τῶν ἀκραίων Ἰσραηλινῶν στοιχείων καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.

Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἔχει τήν εὐθύνην τῆς ὑποδοχῆς τῶν προσκυνητῶν, ἁγιαζομένων ὑπό τῆς χάριτος τῶν Ἁγίων Τόπων, χιλιάδων ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί ἐπωνύμων ἐκπροσώπων κυβερνήσεων καί κρατῶν.

Ἐξηγῶν ὁ Πρόεδρος εἰς τόν Μακαριώτατον τῶν περί τῆς καταστάσεως εἰς Βοσνίαν καί ἐξερχόμενος καί προσφέρων δωρεάν 100.000 εὐρώ διά τάς ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐπιδίδων τά δῶρα αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον καί δεχόμενος τά δῶρα Αὐτοῦ, ἤτοι ἀναμνηστικόν μετάλλιον κοπέν ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἐξῆλθε διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.