Εὐχόμαστε ὁ Θεός πού ἐξουσιάζει τούς χρόνους καί τούς καιρούς νά δώσει φωτισμό καί αὐτοσυγκράτηση σέ αὐτούς πού παίρνουν τίς ἀποφάσεις, ὥστε νά σταματήσει ὁ ἀδελφοκτόνος πόλεμος στήν Οὐκρανία πού ἀποτελεῖ θλιβερό παράδειγμα ἔκπτωσης χριστιανικοῦ ἤθους ἀπό ἀνθρώπους πού διατείνονται ὅτι ἀποτελοῦν σωτῆρες τοῦ χριστιανισμοῦ στόν κόσμο.

Ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά εἶναι παρά μέ τό μέρος του κάθε θύματος γιατί στό πρόσωπό του εἰκονίζεται ὁ Χριστός πάσχων.

Θά ἐπαναλάβουμε τά λόγια τοῦ ἀειμνήστου καί χαρισματούχου Πατριάρχη Σερβίας Παύλου: «Συμπάσχουμε στό μαρτύριο κάθε ἀνθρώπινου πλάσματος σάν νά εἶναι δικό μας. Ὅλα τά δάκρυα, ὅλες οἱ πληγές, σωματικές ἤ ἠθικές, καί κάθε σταγόνα αἵματος πού χύνεται, εἶναι ἀδελφικά δάκρυα, ἀδελφικές πληγές καί ἀδελφικό αἷμα».

Προσδοκοῦμε ὁ Φιλάνθρωπος Δεσπότης πού ἐνηπίασε γιά χάρη μας, νά περικρατήσει καί συγκρατήσει τή νεολαία μας καί κάθε ἀδύναμη μικρή ὕπαρξη ἀπό τήν βορά τῶν ῎διδασκάλων῎και προαγωγῶν κάθε ἀχαλίνωτου πάθους.

Ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος διάβολος ἔχει ξεσηκώσει, θαρείς, λυσσαλέο ἀγῶνα γιά νά καταστρέψει κάθε τρυφερή ὕπαρξη ὥστε νά χαθεῖ κάθε ἐλπίδα καί κάθε ὅραμα προκοπῆς γιά τίς μελλοντικές κοινωνίες μας.

Τά ζοῦμε στίς μέρες μας στήν πατρίδα μας νά ἐπαναλαμβάνονται συχνά πυκνά ἀπό νεαρές ὑπάρξεις πού ἔχασαν τόν προσανατολισμό καί τή δυναμική πρός τήν ἀξιοπρέπεια τῆς προσωπικότητάς τους καί τίς ἀξίες τῆς ζωῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ.

Ὡστόσο οἱ ἔντιμοι ἐξορκιστές τοῦ κακοῦ, κατά πλειοψηφίαν ὀρθολογιστές καί ἐν ταυτῷ ἀθεϊστές, στήν ἰδεολογική τους ἐξάρτυση κομίζουν πιό ἐξανθρωπισμένο τό ἀνθρωπολογικό πρότυπο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης.

Ὀρθῶς μέν, ἐκλαμβάνουν τήν γενομένη καταστροφή ὡς ἀπειλή κατ᾽ αὐτῶν τῶν στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τῶν ἀνθρώπων, στή ζωή, τήν ἐλευθερία, τή χρήση τῶν πόρων τῆς γῆς.

Ὅμως, τόσο τό ἐξανθρωπισμένα “προσωπείο” τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὅσο καί τό “προσωπεῖο τῆς ἀπανθρωπιᾶς του εἶναι δύο ἐκδοχές τοῦ αὐτοῦ ἀτομικιστικού (ἄρα, αντικοινωνικοῦ ἀπανθρώπου) πολιτισμοῦ, ὁ “καλός” κι ὁ κακός εαυτός του.

Ἀπέναντί του ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή προτάσσει τόν πολιτισμό τοῦ ἐνχριστωμένου κόσμου, τῆς ἐθελούσιας ἐν Χριστῷ αὐτοθυσίας πάντων τῶν ἀτομικῶν καί ἀτομο-κεντρικῶν δικαιωμάτων.

Ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας προβάλλει τόν γλυκασμό τῆς ἀληθινῆς ἀνθρωπιᾶς, πού ἑδράζεται στό μοναδικό ὑπαρκτό θεμέλιό της, στήν ἄμετρη θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας καί στήν πραγματική ἐκκλησιαστική βίωσή της ἀπό τούς πιστούς.

Ὁ πολιτισμός τῆς Ἐκκλησίας ἕνα μόνο δικαίωμα ἀναγνωρίζει εἰς ἑαυτόν: “Ιησοῦ, ὁ ὑπέρ τῆς ἀγάπης ἡμῶν ἀποθανῶν, ὑπέρ τῆς ἀγάπης τῆς σῆς καί τῶν ἀδελφῶν ἑτοίμως ἔχειν με ἀποθανεῖν ἐνδυνάμωσον”.

Ὄχι τό νά θυσιάσουμε τούς ἄλλους. Νά εἴμαστε πανέτοιμοι νά θυσιαζόμαστε γιά τό Χριστό καί τούς ἀδελφούς μας, τούς ἀδελφούς Του.

Αὐτό τό πρότυπο ζωῆς καί πολιτισμοῦ ἀποτελεῖ τή μοναδική “λυδία λίθο” ὅλου τοῦ (γερασμένου μέσα ἀπό τίς ἐπαναλαμβανόμενες ἁμαρτίες του) δυτικοῦ κόσμου.

Εἶναι μάταιο νά έξορκίζεις τό κακό μέ τήν φτιασιδωμένη “καλή” του ὄψη.

Ὁ ἀρχετυπικός φεουδαρχισμός τῆς Δύσης, μέ τήν ἀλλοτριωμένη του θρησκευτικότητα, πού παράγει παλιμβαρβαρισμό καί σαρώνει Ἀνατολή καί Δύση, χρειάζεται ἐν μετανοίᾳ τό ἅγιο Βάπτισμα καί Μύρο τῆς πραγματικῆς Χριστιανοσύνης, πρίν θρηνήσει ὁ κόσμος νεότερα ὁλοκαυτώματα. Εὐθύνη μας νά τό βιώσουμε καί νά τό ἐμπνεύσουμε, μέ τήν καθημερινή μας ζωή.

Ἔτη πολλά, καλή χρονιά μέ ὑγεία, χαρά καί εἰρήνη καί ἐκπλήρωση παντός ἐφετοῦ!

†ὁ Γουμενίσσης Δημήτριος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.