Μετά χαρᾶς ἀγγέλομεν ὅτι, ἐπί τῇ γενομένῃ μνήμῃ τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος , ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Βλάγκας, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ μεθ’ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ καί χοροστατήσῃ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 27ην Μαρτίου, καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Κοινότητα καί πάντας τούς φιλακολούθους Χριστιανούς.

Πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν θά διατεθοῦν δύο λεωφορεῖα μετ’ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια:
1) Ἐκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς, ὥρα 9:15, καί ἐκ Ταξείμ, πρό τῆς Ὅπερας, ὥρα 9:30.
2) Ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γεδήκουλε, ὥρα 9:30.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.