Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Πρόξενον κ. Βασίλειον Κοΐνην, ὑπηρετήσαντα ἐπί τριετίαν εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων, ἀφυπηρετοῦντα νῦν καί ἐρχόμενον, ἵνα χαιρετίσῃ καί ὑποβάλῃ τά σέβη αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ποιμαντικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διά τήν προώθησιν τῆς προόδου τῆς Ἑλληνικῆς ὁμογενείας.

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Κοΐνην τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν καί ἀντάμειψιν τῆς συνεργασίας αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ὑπερασπίσεως τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ, ἰδίᾳ εἰς τό ἱστορικόν ἔργον ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Κοΐνης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι θεωρεῖ τήν περίοδον τῆς θητείας αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα καί τό Πατριαρχεῖον «ἀποκαλυπτικήν καί διδακτικήν» καί ἐδεσμεύθη νά συνεχίσῃ τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς νέας θέσεως αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα πρός τό παρόν καί ἀλλαχόθεν ἀργότερον.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.