Ἡ σημερινή ἡμέρα, Κυριακή 21 Ἰουνίου, εἶναι ἀφιερωμένη παγκοσμίως στόν ρόλο καί τήν σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα στήν ζωή ὅλων μας. Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ πατέρα, ὅπως καί ἡ ἑορτή τῆς μητέρας, δέν εἶναι ἐκκλησιαστική ἑορτή, δηλαδή δέν ἔχει σχέση μέ τόν ἑορτολογικό λειτουργικό κύκλο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὅμως μιά καλή εὐκαιρία νά φέρουμε στήν σκέψη μας τήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τοῦ πατέρα στήν ζωή κάθε ἀνθρώπου καί νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας σέ αὐτούς τούς ἥρωες τῆς καθημερινότητας, πού πασχίζουν καί θυσιάζονται ὥστε νά ἀναθρέψουν τίς οἰκογένειές τους καί νά τίς ὁδηγήσουν στήν ἐπιτυχία.

Στήν ζωή κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἡ παρουσία τοῦ «πατέρα» εἶναι ἔντονη καί ἀναγκαία, καθώς ὁ Οὐράνιος Πατέρας, ὁ Θεός, καταλαμβάνει πρώτη θέση στίς ψυχές μας. Σέ Αὐτόν πιστεύουμε, Αὐτόν λατρεύουμε καί Ἐκεῖνον ὁμολογοῦμε ὡς τόν Κτίστη καί Πλαστουργό μας. Μάλιστα, ἀναγνωρίζουμε τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη Του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ Ἑκεῖνος ἔδωσε τόν ἀγαπημένο Του Ὑιό, τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά θυσιασθεῖ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ὅπως λέγουμε καί στήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ὅς τόν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τόν Υἱόν σου τόν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον».

Ἀκόμη, ὁλόκληρη ἡ Ὀρθόδοξος πίστη καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, στηρίζεται στό ἔργο καί τήν σοφία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Ἐκεῖνοι, ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεολόγησαν καί ἐξέφρασαν τά δόγματα καί τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, καί ἔτσι ἐμεῖς σήμερα, ἔχουμε τήν πληρότητα τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας μας, χάρη σέ ἐκείνους. Ἐπίσης, κάθε πιστός καί εὐσεβής Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἔχει τόν δικό του πνευματικό πατέρα, τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος τόν καθοδηγεῖ πνευματικά διά τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως καί τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί τόν χειραγωγεῖ εἰς Χριστόν.

Βλέπουμε λοιπόν ἀπό τά παραπάνω, πόσο σημαντική εἶναι ἡ παρουσία τοῦ «πατέρα» στήν ζωή μας. Μετά ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα, τόν Θεό, τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τούς πνευματικούς μας πατέρες, τούς Ἱερεῖς μας, ἔχουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες. Ἐκείνους πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί τήν συνεργασία τῶν λατρεμένων μητέρων μας, μᾶς ἔφεραν στόν κόσμο καί καθημερινά γίνονται θυσία ὥστε νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους. Σήμερα, λοιπόν, μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοσμικῆς ἑορτῆς τοῦ πατέρα, ἄς ἐκφράσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν εὐγνωμοσύνη μας, καί ἀς ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς σαρκικούς ἀλλά καί τούς πνευματικούς μας πατέρες γιά ὅσα μᾶς προσέφεραν καί συνεχίζουν νά μᾶς προσφέρουν. Νά εὐχαριστήσουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες γιά τίς θυσίες τους, τούς ἀγῶνες τους, τούς ἰδρῶτες τους, τά δάκρυά τους, καί τήν ἀγωνία τους νά μᾶς μεγαλώσουν καί νά μᾶς κάνουν καλούς καί χρήσιμους ἀνθρώπους γιά τήν Κοινωνία.

Νά τούς ἐυχαριστήσουμε πού μαζί μέ τίς μητέρες μας, ἔβαλαν καί ἀκόμα βάζουν τόν ἑαυτό τους καί τίς ἀνάγκες σέ δεύτερη μοῖρα, ὥστε νά μήν λείψει τίποτα ἀπό τήν οἰκογένειά τους. Καί ὅλως ἰδιαιτέρως νά εὐχαριστήσουμε τούς πατέρες ἐκείνους πού διδάσκουν τά παιδιά τους μέ τό παράδειγμά τους, τήν πίστη στόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό, τά φέρνουν στήν Ἐκκλησία καί νοιάζονται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Αὐτό εἶναι πράγματι τό μεγαλύτερο δῶρο καί ἀγαθό πού μπορεῖ νά προσφέρει ἕνας πατέρας στά παιδιά του.

Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς καλούς μας πατέρες, τίς οἰκογένειές σας, καί νά χαρίζει ἀνάπαυση σέ ἐκείνους τούς πατέρες μας πού δέν εἶναι πλέον ἀνάμεσά μας, ἀλλά εὑρίσκονται στόν Οὐρανό. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πάντοτε θά τούς συνοδεύει ὡς θερμή προσευχή στόν Πανάγιο Θεό. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.