Τήν Πέμπτην, 21ην Αὐγούστου/ 3ην Σεπτεμβρίου 2020, ὁ νέος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς νέας Ἀναπληρωτρίας Προξένου κ. Χριστίνης Ζαχαριουδάκη, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν Προξενικῶν αὐτοῦ καθηκόντων.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ κ. Βλιώρας ἐδήλωσεν εἰς τόν Μακαριώτατατον τήν διάθεσιν αὐτοῦ νά συνεχίσῃ τήν κεχαραγμένην πορείαν συνεργασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῶν Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ καί καθοδήγησιν εἰς τήν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ τούτου.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἐξέφρασε τήν διάθεσιν Αὐτοῦ πρός ἀγαστήν συνεργασίαν καί ηὐχήθη εἰς τόν κ. Βλιώραν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἀναλαμβανόμενον ὑπ’ αὐτοῦ ὑψηλόν ἐθνικόν Διπλωματικόν ἔργον.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Βλιώραν καί τήν κ. Ζαχαριουδάκη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τό σύγγραμμα τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων» καί τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Τλήλ «I am Jerusalem», ὁ δέ κ. Βλιώρας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην βυζαντινήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.