Το Δ’ Γυμνάσιο Κορίνθου και ο Πρωταθλητής του στίβου Χαράλαμπος Λαγός που πρώτευσαν, ως εκπρόσωποι της Κορινθιακής νεολαίας, ο μακαριστός Ευάγγελος Καλλίρης και οι Επίτροποι του Καθεδρικού Ι. Ναού Απ. Παύλου Κορίνθου, ως εκπρόσωποι του εθελοντισμού και της θυσιαστικής προσφοράς, τιμήθηκαν με τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Παύλου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο.

Συγχαρητήριος επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Διονυσίου στόν Δ/ντη του Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου κ. Μάριο Γεωργιάδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 655 Ἐν Κορίνθῳ τῇ 14ῃ – 6 -2021

Δ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/Δ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πρὸς

τόν κ. Μάριον Γεωργιάδην, Διευθυντήν Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου.

Ἀϊδινίου 17.

Ἐνταῦθα.

κ. Διευθυντά,

πληροφορηθέντες μετά πολλῆς χαρᾶς ὅτι, κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 47/24-1-2021 ἡμετέρου ἐγγράφου δι᾿ οὗ διεβιβάσθη τό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 248/132/20-1-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Γ’ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: ‘’Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821’’» σέ συνδιοργάνωσιν μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἀνταποκριθέν τό Σχολεῖον Σας συμμετείχατε εἰς τόν ὕπερθεν διαγωνισμόν μέ τήν ταινίαν μικροῦ μήκους τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου Σας ὑπό τόν τίτλον: «Τον σταυρό σας και ρίξτε τους γάντζους, Κ. Κανάρης» καί διακριθήκατε, κατακτῶντας τήν πρώτη μάλιστα θέση, διό καί ἐκφράζομεν τάς ἐκ μέσης πατρικῆς ἡμῶν καρδίας συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς.

Εἰς μίαν ἐποχὴ, δυστυχῶς, καθ᾿ ὅλα ἀπαξιωτικὴ ἰδίως εἰς παραδόσεις αἰώνων ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τήν Πατρίδα τέτοιες σχολικές δραστηριότητες καί μαθητικές ἐνέργειες ἀποτελοῦν «φωτεινὰ σημεῖα». Δίδουν «χρῶμα» στὴν «ἄχρωμη» καθημερινότητά μας. Ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἐλπίδες ποὺ ἔχουμε ἐναποθέσει στοὺς νέους μας. Φανερώνουν τὴν «ἄλλην ὄψι τοῦ νομίσματος» ὅτι, δηλαδή, οἱ νέοι μας δὲν ξέρουν μόνο νὰ ἀπαιτοῦν, νά σπαταλοῦν, νά καταστρέφουν καί νά ἀπορρίπτουν ἢ, στὴν καλύτερη περίπτωσι, νὰ διεκδικοῦν ἀλογίστως ἀλλὰ μαθαίνουν εἰς τό Σχολεῖο καὶ νὰ προσφέρουν καὶ νὰ τιμοῦν τούς προγόνους τους καί τίς παραδόσεις μας.

Σπείρατε, κ. Διευθυντά, Ἐκκλησιαστικῷ τῷ τρόπῳ καί τῷ ἤθει, τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἐμπνεύσατε τοὺς μαθητές Σας μὲ τὶς Εὐαγγελικὲς προσταγὲς τῆς ἁγίας ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀποδόσεως τῆς τιμῆς εἰς τούς προπάτορες καί τούς ἐθνικούς ἥρωας καὶ σίγουρα ἡ κοινωνία μας θὰ δρέψει ἀγλαοὺς καρποὺς στὸν καιρὸ ποὺ πρέπει, ἀφοῦ οἱ καρδιὲς τῶν παιδιῶν μας ἀποδεικνύονται «γῆ ἀγαθὴ καί καλή».

Συγχαίροντες καὶ πάλι Ἐσᾶς, τοὺς κ. Καθηγητές, ἀλλὰ καί τοὺς μαθητές, συμμετέχοντες καὶ μή, ἐκφράζομεν τὴν εὐαρέσκειά μας ἐν ἐλπίδι καὶ ἄλλων τέτοιου εἴδους δραστηριοτήτων καί τιμώντας τήν Κορινθιακήν νεότητα ἀλλά καί τήν Ἐκπαιδευσιν γνωστοποιοῦντες ἅμα τήν ἀπόφασιν ἡμῶν ὅπως τιμήσωμεν αὐτούς καί τούς συντελεστάς τῆς ὡς ἄνω ταινίας κατά τό πέρας τῆς πανηγυρικῆς Θ. Λειτουργίας τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου ἡμῶν Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τήν 29ην φθίνοντος εἰς τόν φερώνυμον Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν ἐν Κορίνθῳ, μέ τόν Μεγαλόσταυρον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἤτοι τό παράσημον τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἐπί δέ τούτοις εὐχόμενοι πλουσία τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ σὲ ὅλους Σας ὡς καὶ τὴν καλὴ πρόοδο στοὺς μαθητάς Σας διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

1. Ἱεράν Συνόδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννου Γενναδίου 14 εἰς Ἀθήνας.

2. Ὑπουργεῖον Παιδείας & Θρησκευμάτων, Τμῆμα Α΄, Δ/νσις Σπουδῶν, Προγραμμάτων &

Ὁργάνωσις Δ/θμιας Ἐκπαιδευσης. Ἀνδρέα Παπαδρέου 37 Μαρούσι 151 80.

3. Σχ. Φ. παρ᾿ ἡμῖν.

Ευχαριστήριος επιστολή του Δ/ντου του Δ’ Γυμνασίου Κορίνθου κ. Μάριου Γεωργιάδη στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.