Σήμερα 23/12/20 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μετέβη στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Γυθείου συμπροσευχόμενος στό Ἱ. Βῆμα, ὅπου τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία ὁ ἀρχιμ. π. Νήφων Καρολεμέας, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν διάκονο π. Σπυρίδωνα Κοτζαμπασάκη.

Ὁ Σεβ. κήρυξε τόν θ. Λόγο ἀναφερθείς στόν ὅσιο καί ἀσκητή Ἐπίσκοπο Κωνσταντιανῆς, τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας, ἅγιο Νήφωνα (4ος αἰ.), τοῦ ὁποίου τιμᾶται σήμερα ἡ μνήμη καί εὐχήθηκε στόν ἑορτάζοντα ἱερέα τά δέοντα. Εἰδικότερα, ὁ Σεβ. εἶπε ὅτι: «Ὁ ἀσκητικός βίος τοῦ Ἐπισκόπου ἁγίου Νήφωνος μᾶς διδάσκει τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη υἱοθέτησης τῆς χριστιανικῆς ἄσκησης. Ἡ ἄσκηση, δηλ. ὁ πνευματικός ἀγώνας, ὁ κατά Χριστόν ἀγώνας, εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς μετάνοιας, τῆς ἐπιστροφῆς μας στό Θεό.

Ἀγαπητοί μου, μή ἀπατώμεθα. Ἔχουμε ξεφύγει, ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό θεῖο θέλημα. Ὅπως γινόταν πολλές φορές, στούς χρόνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού διαβάζουμε στούς προφῆτες Ἠλία, Ἡσαΐα, Ἰωνᾶ, Ἱερεμία, Ἰεζεκιήλ πού ὁ λαός ξεχνοῦσε τό Θεό καί προσκυνοῦσε ποικίλα εἴδωλα. Ἄς προσέξουμε τή ζωή μας. Χρειαζόμεθα ν’ ἀποκτήσουμε αὐτή τήν αἴσθηση τῆς ἀποστασίας μας, μιά ἐπίγνωση τῆς μή κατά Θεόν ζωῆς. Σέ πολλές περιπτώσεις τοῦ βίου μας. Νά σκεφθοῦμε μέ τό «μέσα μυαλό», ὅτι βιώνουμε ἐνίοτε μία πνευματική παρακμή καί πολλάκις ἔχουμε ἰσχυρές ἀμφισβητήσεις. Ὁ χαιρέκακος καί μισόκαλος διάβολος ἐκμεταλλεύεται τίς εὐκαιρίες καί τώρα, μέ τήν δοκιμασία πού ἔχουμε. Μήν ἀφήσουμε λοιπόν τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας ἀνοικτή στίς δολιότητές του. Διῶξτε τον. Ὁ σαρκωθείς Λόγος, ὁ Χριστός γιά μᾶς γεννᾶται. «Ἀεί ποιεῖται», εἶναι δηλαδή συνεχῶς παρών. Προσοχή, στήν ἀσέβεια, τήν λογοκρατία, τήν ἀστάθεια τῶν ἀνθρωπίνων γεγονότων καί πραγμάτων. Μόνον ὁ Χριστός καταγλυκαίνει τήν ψυχή μας. Μή χωριστοῦμε ἀπό τόν Χριστό καί τήν ἁγία Του Ἐκκλησία.

Νά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμεθα τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως. Πιό δυνατά, πιό συνειδητά, πιό οὐσιαστικά. Νά προχωρήσουμε σέ μιά πιό ἔντονη πνευματική ἐργασία τοῦ «εἶναι» μας. Νά ἀναζητήσουμε τήν Φάτνη, ὅπου ὁ Χριστός γεννᾶται, «κενοῦται»γιά τόν καθένα μας, καί παρέχει Λύτρωση καί Σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Τά Χριστούγεννα πού θά ἑορτάσουμε εἶναι τῷ ὄντι οἱ ἀπαρχές τῆς «καινῆς», τῆς καινούργιας ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς ἀναδημιουργίας μας μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τά ἱερά της Μυστήρια. Ἡ Ἐκκλησία κρύβει τήν ἁγιαστική χάρη. Αὐτή «προσλαμβάνει» τήν ἁμαρτωλή ἀνθρώπινη φύση γιά νά τήν ξαναπλάσει. Τό σπουδαιότερο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτή ἡ μετάδοση τῆς θείας Χάριτος. Ὅλα τά ἄλλα πού ἀκούγονται συχνότατα εἶναι ἀρνητικές προκαταλήψεις γιά τήν Ἐκκλησία, λανθασμένες καί ἀθεολόγητες ἀντιλήψεις.

Βλέπετε αὐτή ἡ πανδημίᾳ μᾶς ἔκανε νά ξανασκεφθοῦμε πολλά. Δέν μένει παρά νά μείνουμε κοντά στό Θεό ἐν μετανοίᾳ καί προσευχῇ.

Ὁ ἅγιος Νήφων, πού ἑορτάζουμε σήμερα, ὁ ἀσκητής αὐτός Ἐπίσκοπος, «ἐκόσμησε τόν ἔνδον καί μή ὁρώμενον ἄνθρωπον», καλλιέργησε τόν ἐσωτερικό του κόσμο καί ἁγίασε. Εἶναι ζωντανό παράδειγμα γιά μᾶς. Νά εὐχηθοῦμε σ’ ὅλους ὑγεία, δύναμη καί πολλή ὑπομονή. Ὁ Θεός θά δώσει τήν ἔκβαση».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.