Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 5ης / 18ης Αὐγούστου 2020, ἡ κ. Ἀικατερίνη Τζίμα, ἔχουσα τόν βαθμόν τῆς Προξένου καί ἀφυπηρετοῦσα μετά τριετῆ ὑπηρεσίαν εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, συνοδευομένη ὑπό τῆς κ. Ἰωάννας Βλαχονικολοῦ καί τῆς κ. Εὐαγγελίας Στρεφιώτου, ἵνα εὐχαριστήσῃ Αὐτόν διά τήν συνεργασίαν καί τήν ὑποστήριξιν εἰς τό διπλωματικόν αὐτῆς ἔργον καί νά ζητήσῃ τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τοῦ ἔργου αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσεν τήν κ. Τζίμα διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαχείου διά θέματα αὐτοῦ καί τοῦ ἔθνους ἡμῶν, διά τήν ἀφοσίωσιν αὐτῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί εἰς ἔνδειξιν καί ἀναγνώρισιν τοῦ ἔργου αὐτῆς, ἐπαρασημοφόρησεν αὐτήν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ηὐχήθη αὐτῇ τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Αὐτοῦ, τόν ὁποῖον ἀπένειμεν αὐτῇ διά τήν συνέχισιν τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς ἀποστολῆς εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν προστασίαν αὐτῆς καί τῆς οἰκογενείας αὐτῆς καί ἐπέδωσεν αὐτῇ εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου.

Συγκεκινημένη ἡ κ. Τζίμα ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, λέγουσα ὅτι ἦτο μία μοναδική εὐκαιρία ἡ διπλωματική αὐτῆς ὑπηρεσία εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί ἡ συνεργασία αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία θά παραμείνῃ δι’ αὐτήν ἀλησμόνητος καί θά συνοδεύῃ αὐτήν ὡς εὐλογία εἰς τήν ζωήν της, καί γνωρίζουσα ὅτι ὁ Μακαριώτατος εἶναι φίλος καί ἀναγνώστης καλῶν βιβλίων, ἐδώρισεν Αὐτῷ δύο βιβλία, ἕν περί τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης καί ἕν τοῦ κ. Λιάκου, «Ἡ Ἑλλάδα τον 21ον αἰῶνα».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 4 (2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.