Ἀγαπητά μου παιδιά, ἡ σκέψη καί ἡ φροντίδα μας γιά τὴν σημαντικὴ – κομβικὴ αὐτὴ χρονικὴ περίοδο τῆς ζωῆς σας, κατὰ τὴν ὁποίαν καλεῖσθε νά διαγωνισθῆτε γιά τὴν περαιτέρω συνέχιση τῶν σπουδῶν σας καί κατὰ συνέπεια τὴν μελλοντικὴ ἐπαγγελματικὴ σας ἀποκατάσταση, μᾶς ὁδήγησε στήν ἀπό ἐτῶν θέσπιση αὐτῆς τῆς μικρῆς προσευχητικῆς παννυχίδος, ὥστε, μὲ τίς προσευχὲς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μὲ πρῶτον τὸν Μητροπολίτη καί πνευματικό σας Πατέρα, νά συμπαραστεκόμαστε στόν ἀγῶνα καί στήν ἀγωνία σας, ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά τὸν καθένα καί τὴν καθεμία ἀπὸ σᾶς ἀναγνωρίζοντας τόν κόπο σας καί τίς θυσίες τῶν γονέων καί κηδεμόνων Σας.

Κάθε χρόνο αὐτὴ τή βραδυὰ μαζί μέ τους Κληρικούς μας ἤμαστε μαζὶ σας γιά να σᾶς ἐνθαρρύνουμε στόν ἀγώνα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων, νά συμπαρασταθοῦμε στούς γονεῖς σας, νά εὐχηθῶ Ἀρχιερατικῶς στόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστὸ γιά τὴν ἐπιτυχία σας, κυρίως ὅμως νά σᾶς προστατέψω ἀπὸ τυχὸν «ὑπερβολές» καί «ἀπογοητεύσεις» σὲ περίπτωση ἀποτυχίας.

Τὸ μεῖζον δέν εἶναι ἡ ἐπιτυχία, ἡ ὁποία νομίζετε ὅτι θὰ σᾶς καταξιώσει, ἀλλὰ τὸ «εὖ ἀγωνίζεσθαι», αὐτός, δηλαδή, ὁ καλὸς ἀγῶνας, τὸν ὁποῖον ἀποφασίσατε, μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν γονέων καί κηδεμόνων σας, νά πραγματοποιήσετε. Νά συναγωνισθῆτε στίς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις!

Ὅποιος καλλιεργεῖ τὸ πνεῦμα, ἀγαπητά μου παιδιά, αὐτὸς μόνον δύναται νά θεωρήσει τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία ἕνωση πολλῶν ἀνθρώπων σὲ ἕνα σῶμα, τοῦ ὁποίου τὰ μέλη πρέπει ἀπὸ συμφώνου καί μὲ ἁρμονία νά ὑποτάσσονται στήν θέληση τῆς συνειδήσεως, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται ἀπὸ διαφόρους παράγοντες καί κυρίως ἀπὸ τὴν θρησκεία, νά ἐργάζονται σὲ ὁ,τιδήποτε ὠφέλιμο καί στούς ἑαυτοὺς τους καί στήν κοινωνία, νά βοηθοῦν πρόθυμα τὰ κοινὰ συμφέροντα, νά κοπιάζουν γιά τὴν Πατρίδα καί τὸ Ἔθνος καί νά ἐπιμελοῦνται τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους.

Ἀντίθετα, ὁ ἄνθρωπος πού δέν καλλιεργεῖ τὴν ψυχὴ του κυλιέται στόν βόρβορο τῆς ἀμάθειας καί τῶν παθῶν, θεωρεῖ τὴν κοινωνία λεία του, δέν ἔχει κανένα ἱερὸ αἴσθημα˙ Πατρίδα καί Θρησκεία γι᾿ αὐτὸν εἶναι τιποτένιες λέξεις, διότι τὴν μὲν πρώτη προδίδει, τὴν δὲ δευτέρα κάθε τόσο «ἀλλάζει», ἐπιλέγων ἀπ᾿ αὐτὴν ὅ,τι τὸν συμφέρει. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς «ἀποθηριοῦται», δηλ. γίνεται θηρίο!

Εὐτυχής, εἶναι αὐτός πού ἀξιώνεται ν᾿ ἀποκτήσει παιδεία καί ἀρετή, δυστυχὴς αὐτός πού ἀτύχησε παιδείας καί χρηστῆς ἀγωγῆς!

Φθάσατε, λοιπόν, ἐσεῖς ἕως ἐδῶ καί ἐτύχατε «παιδείας». Ὡς ἐκ τούτου, ἐὰν ἐπιτύχετε στίς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις, ἄς διέλθετε καί τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς μαθήσεώς σας μὲ ἐπιμέλεια καί σωφροσύνη. Ἄν, Θεὸς φυλάξοι, ἀποτύχετε στίς Πανελλαδικὲς Ἐξετάσεις μὴν ἀπελπισθῆτε˙ ὁ ἀγῶνας σᾶς καταξιώνει, συνεχίσατε καί σεῖς τὴν ζωὴ σας μὲ τὶς μέχρι τώρα γνώσεις σας, κατευθύνοντας τὸ λογικὸ πηδάλιο τοῦ νοῦ σας στόν δρόμο τῆς ἀναπτύξεως μὲ ζῆλο καί ἀκάματο κόπο.

Θὰ ἤθελα, ἀγαπητά μου παιδιά, ὅλα αὐτὰ καί ἄλλα πολλὰ νά σᾶς τὰ ἔλεγα αὐτοπροσώπως, λόγοι ὅμως ὑπεράνω τῆς θελήσεώς μου μὲ ἐμποδίζουν νά παρίσταμαι σωματικά σήμερα ἀνάμεσά σας, ὄχι ὅμως καί νά προσεύχομαι γιά τὴν καλὴ ἐπιτυχία καί τὴν πρόοδό σας.

Ἄλλωστε ἐπάξια μὲ ἀναπληρώνει ὁ Πρωτοσύγκελλος καί Βοηθός μου Ἐπίσκοπος, ὁ Θεοφιλέστατος Κεγχρεῶν κ. ΑΓΑΠΙΟΣ ὁ ὁποῖος ὡς ὁ ἄμεσος καί πρῶτός μου συνεργάτης ὁλοπρόθυμα τελεῖ σήμερα Τετάρτη 5 Ἰουνίου 2019 γιά Σᾶς ἐδῶ στον Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου τὴν Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία καί μάλιστα γιά πρώτη φορὰ μὲ τὴν ἰδιότητά του αὐτή.

Ἔτσι ἀπὸ τὰ τρίσβαθα τῆς καρδιάς μου εὔχομαι σὲ ὅλες καί ὅλους σας «καλὴ ἐπιτυχία», «πλούσιο τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» ὄχι μόνο σ᾿ αὐτὴν τὴν χρονικὴ περίοδο τῶν ἐξετάσεων ἀλλὰ σὲ ὅλη τὴν ζωὴ σας. Ὁ Χριστὸς νά σᾶς κατευθύνει «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν». Γένοιτο !

Εὐχέτης Σας ἐν ἀγάπῃ

καί πατρικῇ στοργῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.