Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε, σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2021, εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, κατά την Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ναό της Κοινότητος Βεβεκίου.

“Δοξάζομεν το όνομα του Κυρίου, ότι ηξίωσεν ημάς να έλθωμεν εις το προσφιλές και ωραίον τούτο προάστιον του Βοσπόρου, εφέτος ανήμερα της πανηγύρεώς του, αφ᾽ ενός μεν διά να ευλογήσωμεν πατρικώς εκ του σύνεγγυς τους εν αυτώ αγαπητούς μας Χριστιανούς, αφ᾽ ετέρου δε διά να τιμήσωμεν εν λειτουργική συνάξει, να επικαλεσθώμεν την χάριν και να διδαχθώμεν από το παράδειγμα του πολιούχου του Βεβεκίου Αγίου Χαραλάμπους, του «ακλονήτου στύλου της Εκκλησίας Χριστού» και «αειφώτου λύχνου της οικουμένης»“, είπε ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του μετά τη Θ. Λειτουργία, και πρόσθεσε:
“Καθώς ευρισκόμεθα εις τα πρόθυρα του Τριωδίου, της ευλογημένης αυτής περιόδου του εκκλησιαστικού έτους, η οποία, διά μέσου ασκήσεως και προσευχής και νηστείας και παθημάτων και σταυρών, μας οδηγεί ασφαλώς εις την Ανάστασιν, έρχεται η σημερινή μνήμη του Αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, διά να μας αποδείξη ότι τα διδάγματα της Εκκλησίας, και ιδιαιτέρως εκείνα του Τριωδίου και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι εφαρμόσιμα εις την ζωήν.

Πράγματι, ο Άγιος Χαραλάμπης έζησεν όλην του την ζωήν ως ιερεύς και ως Χριστιανός, συμφώνως προς την ευαγγελικήν διδασκαλίαν και απαίτησιν και, όταν αι περιστάσεις το επέβαλον, δεν εδίστασε να προσφέρη την ζωήν του εις τον Κύριον, αντί να Τον αρνηθή, όπως ζητούσε ο ηγεμών της Μαγνησίας Λουκιανός. Ο τιμώμενος Άγιος ενεδυναμώθη, κατά την αποστολικήν προτροπήν, εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού, και εκακοπάθησεν ως καλός στρατιώτης Αυτού, νομίμως αθλήσας, διά τούτο και συναγάλλεται σήμερον με τους άλλους Αγίους εις τους κόλπους του Θεού.
Η καλή μαρτυρία του Θαυματουργού Αγίου μας είναι κυρίως και κατ᾽ εξοχήν παράδειγμα στερράς και ακλονήτου πίστεως εις τον Θεόν, η οποία, όταν παραστή ανάγκη, φθάνει και μέχρι του μαρτυρίου. Παράδειγμα προς μίμησιν όχι μόνον διά τους κληρικούς, επειδή ο Άγιος Χαραλάμπης ήτο ιερεύς, αλλά και δι᾽ όλους όσοι, έχοντες το ύψιστον προνόμιον να φέρουν το όνομα του Χριστιανού, ανήκουν εις το «βασίλειον ιεράτευμα» (Α´ Πετρ. β´, 9). Με την πίστιν αυτήν, όχι μόνον επεβίωσαν, αλλά και εμεγαλούργησαν διά μέσου μακρών αιώνων οι πατέρες ημών, και με αυτήν την ευλογημένην πίστιν καλούμεθα και ημείς σήμερον να συνεχίσωμεν ευσυνειδήτως και ενσυνειδήτως την παράδοσιν εκείνων, καθιστάμενοι άξιοι κληρονόμοι των”.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με την ευκαιρία της σημερινής χοροστασίας του, καλοσώρισε τον νέο Επόπτη της Περιφερείας Βοσπόρου, Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα.

“Άγιε αδελφέ, η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η εκθρέψασά σε κατά Χριστόν και αγαγούσα σε μέχρι του αρχιερατικού αξιώματος, έχουσα υπ᾽ όψει την άχρι τούδε πιστήν και αφωσιωμένην διακονίαν σου, σε εκάλεσε διά να αναλάβης την Αρχιερατικήν πρόνοιαν και επιστασίαν και ενός τμήματος του ημετέρου ποιμνίου. Πεποίθαμεν ότι, εν πλήρει συνειδήσει του χρέους διακονίας των λειτουργικών, πνευματικών και ποιμαντικών αναγκών του ευσεβούς πληρώματος της πολιάς αυτής Περιφερείας της καθ᾽ ημάς Αρχιεπισκοπής, εν αφοσιώσει και υπακοή προς την Εκκλησίαν και εν αγαστή συνεργασία μετά των Κοινοτικών Σωμάτων, θα επιτύχης πλήρως εις το ιερόν έργον σου, επισπώμενος την αγάπην και τον σεβασμόν των Χριστιανών μας και τον έπαινον της Εκκλησίας. Ήδη κατά τον ένα ακριβώς μήνα της ενταύθα διακονίας σου ενεθουσίασες τους πάντας με την απλότητα, το φιλακόλουθον, τις εκλαϊκευμένες και κατανοητές ομιλίες σου, την ευπροσηγορίαν και τας λοιπάς αρετάς σου”.
Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του για την πολυετή, καρποφόρα, υπεύθυνη και αφοσιωμένη διακονία του προσφάτως αποχωρήσαντος από την Αρχιερατική Προϊσταμενία της Περιφερείας αυτής, Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου. Επίσης, συνεχάρη τον Ιερατικώς Προϊστάμενο π. Κυριακόν Κεσίσογλου, καθώς και την Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ευγεν. κ. Μαίρη Συμεωνίδου και τους συνεργάτες της, για το επιτελούμενο έργο.
Προηγουμένως τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.