Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε σήμερα, Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021, στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό του Αγίου Στεφάνου Μπαλατά, της Ορθοδόξου Βουλγαροφώνου Κοινότητοςτης Πόλεως, με αφορμή την ανακαίνιση της Αγίας Τραπέζης και του Ιερού Βήματός του, και τον εμπλουτισμό του Ναού με νέα προσκυνητάρια και ιερά σκεύη.

Εκκλησιάστηκε ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Πόλη, Εντιμ. κ. Vassil P. Valchev, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, προσκυνητές από την Βουλγαρία και πλήθος πιστών εκ της Βουλγαρόφωνης Κοινότητας.

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στο διαρκές ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας για όλα τα πνευματικά της τέκνα στην Πόλη.

“Άπαντες οι εν τη Πόλει ορθόδοξοι Χριστιανοί, ανεξαρτήτως εθνικής και γλωσσικής προελεύσεως και ταυτότητος, είναι πνευματικά τέκνα της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως ή των παρακειμένων Ιερών Μητροπόλεων, του ανυστάκτου φύλακος της πατρώας παρακαταθήκης, της αμωμήτου πίστεως εις Χριστόν, της κανονικής και της λειτουργικής παραδόσεως, της κατά Χριστόν ζωής και μαρτυρίας εν τω κόσμω. Η βάσις διά την ενότητα της Εκκλησίας, όπως γράφει ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, ακαδημαικός και καθηγητής, «είναι η γεωγραφική περιοχή: όλοι εκείνοι που ζούν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, ανήκουν εκκλησιαστικά στον ένα Επίσκοπο εκείνης της περιοχής» (Κόσμου Λύτρον, εκδ. Ευεργέτις, Μέγαρα 2014, σ. 184).

Αυτή είναι η ορθόδοξος παράδοσις, αυτή είναι η συνέπεια της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, της αρχής της καθολικότητος της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητος, ανεξαρτήτως φυλετικής και γλωσσικής συγκροτήσεως, με επικεφαλής τον ένα Προεστώτα της ευχαριστιακής συνάξεως, τον Επίσκοπον. Αυτή είναι και η μαρτυρία των ιερών κανόνων της Εκκλησίας, εις τους οποίους «ουδαμού ευρίσκομεν ίχνος φυλετισμού» (Μητρ. Σάρδεων Μαξίμου, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 325)”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλθε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016.

“Η Σύνοδος της Κρήτης έδωκε μεγάλην έμφασιν και εις τον αγώνα διά την δικαιοσύνην και την ειρήνην, την προστασίαν της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου, της χριστιανικής οικογενείας και διά την εν Χριστώ παιδείαν της νέας γενεάς. Εστράφη επίσης κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της «βίας εν ονόματι του Θεού», τονίζοντας ότι «το λάδι του θρησκευτικού βιώματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει τη φωτιά των πολεμικών συρράξεων» (Μήνυμα, § 4).

Αυτό είναι το πνεύμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ημών Μετριότης αγωνίζεται διά την προώθησιν αυτού του πνεύματος της ενότητος, της συνεργασίας, του διαλόγου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του σεβασμού της ακεραιότητος της δημιουργίας. Και έχομεν την βεβαιότητα, ότι αι εκκλησιαστικαί αυταί πρωτοβουλίαι και δράσεις συμβάλλουν ευρύτερον εις την προώθησιν της ειρήνης και της αλληλεγγύης, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Ορθώς έχει λεχθή, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξη ειρήνη των λαών χωρίς την ειρήνην των θρησκειών, η οποία επιτυγχάνεται με τον διάλογον των θρησκειών.”

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέχισε, αναφερόμενος και στην χορήγηση Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας:

“Εκκλησιαστική ειρήνη επί τη βάσει των κανονικών παραδόσεων της Εκκλησίας ήτο και ο στόχος της χορηγήσεως Αυτοκεφαλίας εις την πολύπαθον Ουκρανίαν, ώστε η εκείσε Εκκλησία να πορεύηται εν ειρήνη και ομονοία και να συμβάλλη εις την ειρήνην και την καταλλαγήν παγκοσμίως. Συν Θεώ, αι επιμέρους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αι οποίαι δεν έχουν ακόμη συνταυτισθή και εναρμονισθή μετά της πράξεως της Μητρός Εκκλησίας περί του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, θα το πράξουν, προς δόξαν Θεού και οικοδομήν του Σώματος Αυτού, και διακονίαν της ορθοδόξου κανονικής τάξεως και της μακραίωνος εκκλησιαστικής πράξεως, η οποία διακονία αποτελεί χρέος ημών εάν θέλωμεν να είμεθα συνεπείς προς την πίστιν και τους πατέρας ημών.”

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Ιερατικώς Προϊστάμενο της Κοινότητας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χαράλαμπο Nichev, “διά την υποδειγματικήν αφοσίωσίν του εις την πνευματικήν αποστολήν του και διά την πιστότητα και τον σεβασμόν του προς την Μεγάλην Εκκλησίαν”, και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Βασίλειο Λιάζε, και τους συνεργάτες του, για το έργο τους, καθώς και προς Εντιμ. κ. Todor Georgiev “διά την ευγενή χορηγίαν διά την ανακαίνισιν της Αγίας Τραπέζης και του λοιπού Ιερού Βήματος, των αναλογίων, εικόνων και ιερών σκευών του Ναού του Αγίου Στεφάνου, που ευλογήσαμεν κατά την έναρξιν της Θείας Λειτουργίας.”

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χαράλαμπος Nichev, ο οποίος ανέφερε ότι τα ανακαινιστικά έργα έγιναν προς τιμήν της επετείου των 30 ετών διακονίας του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως .

Ο Παναγιώτατος απένειμε αναμνηστικά της εορτίου ημέρας στον Γενικό Πρόξενο της Βουλγαρίας στην Πόλη, στον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά και στους δωρητές που συνέβαλαν για την πραγματοποίηση των έργων ανακαίνισης και ευπρεπισμού στους τρείς Ναούς της Βουλγαροφώνου Κοινότητος της Πόλεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.