Οικουμενικό Πατριαρχείο-Φως Φαναρίου

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους νέους τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τούς ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντας νέους, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ἀποδωσάσης κατά τρόπον ὑποδειγματικόν ἑόρτια ᾄσματα.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ἀφιερωμένης εἰς τήν μνήμην τῆς μακαριστῆς Αἰκατερίνης Στάνιτς, δραστηρίου στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, ἐνῷ παραλλήλως διενεμήθησαν εἰς νέους τῆς Ὁμογενείας, σπουδάζοντας εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, αἱ χορηγούμεναι εἰς αὐτούς ἀπό ἡμέτερα Ἱδρύματα ὑποτροφίαι.
Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, τῆς Ἐλλογ. κ. Θεοδώρας Διακρούση, Καθηγητρίας, τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἀ. Ρομβοπούλου, ὡσαύτως Καθηγητρίας, θυγατρός τῆς ἀειμνήστου, ἐκ μέρους τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Μοροσίδου, Καθηγητρίας, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων «Ὁ Πατριάρχης αὐτοβιογραφούμενος» καί «Φιλοξενία παιδιῶν τῆς Ὁμογενείας εἰς τήν Κατασκήνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλευρό της νεολάιας της Ομογένειας Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλευρό της νεολάιας της Ομογένειας Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλευρό της νεολάιας της Ομογένειας Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλευρό της νεολάιας της Ομογένειας Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πλευρό της νεολάιας της Ομογένειας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.