Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. Κ. Hakan Fidan εἰς τό 3ον Forum Διπλωματίας τῆς Antalya, μετέβη ἐκεῖ ἀεροπορικῶς τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1 Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Antalya τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Ἰώβ μέ τούς κληρικούς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης παρηκολούθησε τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ Forum, πραγματοποιουμένου εἰς τό ἐν Belek συνεδριακόν Κέντρον, κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησαν ὁ κ. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, καί τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.

Τό θέμα τοῦ Forum εἶναι «Προβάλλοντας τήν διπλωματίαν εἰς περίοδον κρίσεων», συμμετέχουν δέ εἰς αὐτό 4000 σύνεδροι, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί Ἀρχηγοί Κρατῶν καί Κυβερνήσεων, Ὑπουργοί, Πρέσβεις κ.ἄ.

Κατά τήν παρουσίαν Του εἰς τόν χῶρον τοῦ Forum, ὁ Πατριάρχης εἶχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν μέ τόν Πρωθυπουργόν τῆς Οὑγγαρίας Ἐξοχ. κ. Viktor Orban, Ὑπουργούς τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, Πρέσβεις διαπιστευμένους εἰς τήν Ἄγκυραν μέ τούς ὁποίους συνδέεται φιλικῶς καί ἄλλες προσωπικότητες.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.