Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό ἰουλι-ανόν ἡμερολόγιον, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργί-αν τῆς Τρίτης, 7ης Ἰανουαρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν γλῶσσαν.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη οὐκρανιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἤδη ἄρξάμενον ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν».

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας, ἀπευθύνας ἐνθέρμους ἑορτίους εὐχάς καί πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας, μνησθείς δέ καί τῆς πρό ἔτους ἐπιδειχθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πατρικῆς με-ρίμνης πρός ἀποκατάστασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἐν Οὐκρανίᾳ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ἥν ὁ Παναγιώτατος διέ-νειμε πρός τούς παρευρεθέντας τήν πατροπαράδοτον Ἁγιοβα-σιλόπιτταν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.