Παρουσίαση: π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ-Πριν λίγο, βράδυ Παρασκευής, 8ης Νοεμβρίου 2019, στην Άρτα άρχισαν οι επίσημες εργασίες του Δ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄ απέστειλε εκτενή Χαιρετισμό, στον οποίο θέτει τα όρια τού όντως “θρησκευτικού τουρισμού”, επισημαίνοντας τον κίνδυνο της εκκοσμίκευσης ή εμπορευματοποίησης των ιεραποδημιών.
Ο Πρώτος των Ορθοδόξων δράττεται μάλιστα της ευκαιρίας να αναφερθεί στην πρόσφατη εργαλειοποίηση τόσον αυτού του θεσμού, όσον πρωτίστως της Θείας Ευχαριστίας από την Ρωσική Εκκλησία λόγω Ουκρανικού.

Αξίζει να ενωτισθούμε τον προβληματισμό Βαρθολομαίου στο περί ού ο λόγος Μήνυμά του:
“Δέκα έτη παρήλθον ήδη από του Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων εν Ζακύνθω, και ιδού, το θέμα του λεγόμενου ‘θρησκευτικού τουρισμού’ όχι μόνον παραμένει εις την επικαιρότητα, αλλά αποκτά ολονέν και μεγαλύτερον ενδιαφέρον, με δεδομένον μάλιστα, ότι εχρησιμοποιήθη πρότριτα ως εργαλείον εκκλησιαστικής πολιτικής εις τον χώρον της Ορθοδοξίας.

Όντως, δυσκολευόμεθα να ασκήσωμεν κριτικήν εις την προϊούσαν τουριστικοποίησιν της ιεράς αποδημίας, όταν βλέπωμεν μίαν Ορθόδοξον Αυτοκέφαλον Εκκλησία να χρησιμοποιή την ευσέβειαν και τον ιερόν πόθον των πιστών της ως μέσον ασκήσεως οικονομικής πιέσεως προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τον Ελληνικόν λαόν, λόγω της επισήμου αναγνωρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, όπως εργαλειοποιήθη βεβαίως από την Εκκλησίαν της Ρωσίας και το ιερώτατον ‘Μυστήριον των μυστηρίων’, η Θεία Ευχαριστία, με το αυτό πνεύμα, κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αναφωνούμεν μετά του Κυρίου: ‘ει ούν το φως το εν σοι σκότος εστίν, το σκότος πόσον;’ (Πρβλ. Ματθ. στ΄, 23).”

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.