ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Με αφορμή την επέτειο των 25 ετών από την εκλογή και ενθρόνισή στο πηδάλιο της Εκκλησίας της Πολωνίας, καθώς και τα 85α γενέθλια του Μακαριωτατου κ.κ. Σάββα, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έστειλε συγχαρητήρια επιστολή.
Παρακάτω η επιστολή:
Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί ἐπιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Σάββα, τήν Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Χριστός Ανέστη!

Μετά πολλῆς χαρᾶς ἐπικοινωνοῦμεν πρός τήν Ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν καί περισπούδαστον Μακαριότητα, ἐπί τῇ συμπληρώσει είκοσιπενταετίας ἀπό τῆς ἐπαξίας ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως Αὐτῆς εἰς τό πηδάλιον τῆς Ἁγιωτάτης Εκκλησίας τῆς Πολωνίας, καί προαγόμεθα διά τῶν μετά χεῖρας ἀδελφικῶν ἡμῶν Γραμμάτων ἵνα ἐκφράσωμεν Ὑμῖν τά ἔνθερμα συγχαρητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί ἡμῶν προσωπικῶς καί ἅμα εὐχηθῶμεν ὅπως ὁ Κύριος χαρίζηται Ὑμῖν ἀκλόνητον ὑγιείαν καί ἔτη πολλά καί εὐλογημένα, ὥστε νά συνεχίσητε ἐπί μήκιστον τό φιλόθεον καί φιλάνθρωπον ἐκκλησιαστικόν έργον Υμῶν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ πληρώματος τῆς καθ΄ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν γένει.

Περιπτυσσόμενοι καί αὖθις ἀδελφικῷ ἐν Κυρίῳ φιλήματι ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, γηθοσύνως δέ συνεορτάζοντες μετ᾿ Αὐτῆς καί νοερῶς μετέχοντες εἰς τήν χαρμόσυνον ταύτην ἐπέτειον, διατελοῦ- μεν μετά βαθείας ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἐγκαρδίων συγχαρητηρίων προσφήσεων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.