Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη – Συμμετοχή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο πένθος της Ελλάδας για τον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, εκφράζει τας βαθυτάτας αυτού συλλυπητηρίους ευχάς προς τας οικογενείας των θυμάτων του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος εις Τέμπη Νομού Λαρίσης, διά των κάτωθι επιστολών του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ προς τον Προκαθήμενον της Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον και προς τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος εξοχώτατον κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, εχόντων ως έπεται:

Αριθμ. Πρωτ. 63

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της εν Ελλάδι Αγιωτάτης Εκκλησίας εν Χριστώ τω Θεώ, λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της Ημών Μετριότητος Κύριε Ιερώνυμε.

Την Υμετέραν περισπούδαστον Ημίν Μακαριότητα εν φιλήματι αγίω περιπτυσσόμενοι, ηδέως προσαγορεύομεν.

Διά των Πατριαρχικών αδελφικών Ημών Γραμμάτων τούτων, μετ’ άλγους ψυχής επικοινωνούμεν μετά της Υμετέρας λίαν Περισπουδάστου Ημίν Μακαριότητος, ίνα εκφράσωμεν την βαθείαν θλίψιν και συμπαράστασιν Ημών διά το επισυμβάν εις την κοιλάδα των Τεμπών απροσδόκητον σιδηροδρομικόν δυστύχημα, εν ω εφονεύθησαν δεκάδες ανθρώπων κυρίως νεαράς ηλικίας.

Συμμετέχοντες εις το εθνικόν πένθος και συλλυπούμενοι τη Υμετέρα Μακαριότητι και τοις πενθούσι συγγενέσι των θυμάτων, προσευχόμεθα από του Φρικτού Γολγοθά υπέρ αναπαύσεως των φονευθέντων εν χώρα ζώντων μετά δικαίων, εξ ύψους παρηγορίας των πενθούντων συγγενών αυτών και υπέρ ταχείας ιάσεως των τραυματισθέντων.

Προσέτι δε υψώνομεν χείρα ικέτιδα τω Δεσπότη των όλων Χριστώ τω Θεώ ημών, παρακαλούντες Αυτόν, όπως φυλάσση το Γένος ημών και την ανθρωπότητα άπασαν από «θανάτου, πένθους και λιμού» (πρβλ. Αποκ. 18,8).

Εφ’ οις, αποδιδόντες Αυτή τον εν Κυρίω ασπασμόν από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Σωτήρος ημών Χριστού, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ͵βκγʹ Φεβρουαρίου ιζ΄.

Της Υμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Αριθμ. Πρωτ. 61

Εξοχώτατε,

Μετ’ άλγους ψυχής επικοινωνούμεν μετά της Υμετέρας λίαν Τετιμημένης Ημίν Εξοχότητος, ίνα εκφράσωμεν την βαθείαν θλίψιν και συμπαράστασιν Ημών διά το επισυμβάν εις την κοιλάδα των Τεμπών απροσδόκητον σιδηροδρομικόν δυστύχημα, εν ω εφονεύθησαν δεκάδες ανθρώπων κυρίως νεαράς ηλικίας.

Συμμετέχοντες εις το εθνικόν πένθος και συλλυπούμενοι τη Υμετέρα Εξοχότητι και τοις πενθούσι συγγενέσι των θυμάτων, προσευχόμεθα από του Φρικτού Γολγοθά υπέρ αναπαύσεως των φονευθέντων εν χώρα ζώντων μετά δικαίων, εξ ύψους παρηγορίας των πενθούντων συγγενών αυτών και υπέρ ταχείας ιάσεως των τραυματισθέντων.

Προσέτι δε υψώνομεν χείρα ικέτιδα τω Δεσπότη των όλων Χριστώ τω Θεώ ημών, παρακαλούντες Αυτόν, όπως φυλάσση το Γένος ημών και την ανθρωπότητα άπασαν από «θανάτου, πένθους και λιμού» (πρβλ. Αποκ. 18,8).

Επί δε τούτοις, επιδαψιλεύοντες τη Υμετέρα Εξοχότητι τας Πατριαρχικάς Ημών ευχάς και ευλογίας από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ͵βκγ΄ Φεβρουαρίου ιζ΄.

Της Υμετέρας Τετιμημένης Εξοχότητος

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.