Τήν Πέμπτην, 24ην Σεπτεμβρίου /8ην Ὀκτωβρίου 2021, ὁ εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Θεμιστοκλῆς Δεμοίρης, συνοδευόμενος ὑπό προσωπικοῦ τοῦ γραφείου αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας καί τοῦ Προξενείου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἐξωχότατον Πρέσβυν κ. Θεμιστοκλῆν Δεμοίρην ἐδέχθη μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτου π. Ραφαήλ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν συζήτησις περί τοῦ κομβικοῦ χαρακτῆρος, τόν ὁποῖον κέκτηται τό Πατριαρχεῖον εἰς ζωτικά θέματα τῆς Ἁγίας Γῆς, περί τῆς ἀνάγκης ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, μέ γνώμονα τό δίκαιον τοῦ Πατριαρχείου, περί τῆς εἰς τοῦτο συνηγορίας τῆς χώρας τῆς Ἑλλάδος, περί τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου καί περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτικοῦ καί πολιτιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ, ἰδίᾳ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Δεμοίρην ἀντίγραφον εἰκόνος τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.