Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια καί τήν δέουσα λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, σήμερα Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 8η Μαρτίου 2020, μέ ἐπίκεντρο τόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ π. Ἐλευθερίου Ὀθίτη καί τοῦ Διακόνου μας π. Γεωργίου Κακακιοῦ. Ἀφοῦ ἐτελέσθη πανηγυρικῶς ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς μέ τά θεόπνευστα ὑμνογραφήματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού ἀπέδωσαν μελωδικότατα οἱ Ἱεροψάλτες, ἀκολούθησε ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος ἐπικαίρως κήρυξε καί τόν θεῖον λόγον.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἔλαβε χώρα πανηγυρικῶς ἡ λιτάνευσις τῶν ἱ. Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως ἠχούντων. Ἐτελέσθησαν οἱ διατεταγμένες στάσεις μετά τῶν δεήσεων αὐτῶν καί ἡ Τελετή ἔληξε μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Μεγάλου Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν εἴσοδον ἐντός τοῦ Ναοῦ, μέ τό Μέγα Προκείμενον, “Τίς Θεός Μέγας…”.

Ὑπῆρξε ἀθρόα συμμετοχή τῶν πιστῶν, μέ ἰδιαίτερη τήν παρουσία τοῦ Δημάρχου κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα, τῆς Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Σεβ. Λούπη, τοῦ Ἀντιδημάρχου κ. Νικ. Γρύλλη, τοῦ Συνταγματάρχου (ΠΖ) κ. Γεωργ. Ζησέκα, ὡς καί Ἀξιωματικῶν τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης.

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν κατατρόπωση τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας, ἡ ὁποία ταλαιπώρησε τὴν Ἐκκλησία γιὰ 120 ὁλόκληρα χρόνια. Ἡ κακοδοξία αὐτὴ κονιορτοποιήθηκε μὲ τίς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφάσεις, ἀρχικά τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ ἔτος 787 μ. Χ. καὶ ἔπειτα, ὁριστικά, μὲ αὐτές τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἔτος 843 μ. Χ., ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὐτή δογμάτισε τήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἐπί τῇ βάσει τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀκολουθοῦντος τήν διατύπωσιν τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅτι «ἡ εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει».

Ἑορτάζοντας τέλος τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τιμᾶμε ἀξίως τούς προμάχους τῆς πίστεως ἁγίους Πατέρες, διά τῆς μιμήσεως τοῦ παραδείγματος αὐτῶν, κατά τό Χρυσοστομικόν λόγιον «τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος» ἑπόμενοι «τοῖς ἴχνεσιν» αὐτῶν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.