Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2023 ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΥΜΗΣ.

Σήμερα 24η Δεκεμβρίου 2023, Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη. Τό ἱ. ἀναλόγιο στελέχωσαν καί ἀπέδωσαν τήν θεία ὑμνωδία, ὁ κ. Πανορμίτης Κακακιός Ἱεροψάλτης τῆς Ἐνορίας, ὁ κ. Προκόπιος Χατζηχρυσάφης, ἀμφότεροι Ἀναγνώστες καί ὁ κ. Μιχαήλ Κυπριώτης.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό νόημα τῆς ἡμέρας, ὁμιλώντας μέ ἀφορμή τήν εὐαγγελική περικοπή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοποθετεῖ αὐτή τήν Κυριακή, ἀφοῦ ἀπαριθμεῖ τό γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος πέραν ἀπό τέλειος Θεὸς, ἦταν καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ἔτσι, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἶχε καταγωγή, προγόνους καὶ συγγενεῖς, ὡς ἀληθές καί πραγματικό ἱστορικὸ πρόσωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς καταγράφει τήν γενεαλογία Του, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ Χριστὸς ἐκτὸς ἀπὸ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦταν καὶ Υἱὸς ἀνθρώπου.

Ὅλη ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἄλλωστε ἐπικεντρώνεται στοὺς Προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, μέ κεντρικό πρόσωπο τόν Ἀβραὰμ, στόν ὁποῖο ἐκπληρώνεται ἡ ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀπὸ τὴ γενιά του θὰ γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας. Στό Θεανδρικό Πρόσωπο Ἐκείνου ἑνώνεται ἡ Θεία καί ἀνθρώπινη φύση καὶ ἔτσι εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τέλειος Θεός, ἐνῶ δὲν ὑπόκειται στὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀπεναντίας ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωση ἄνδρα καὶ γυναίκας ἔχει μέσα του τὴν φθορά, ὄχι μόνο λόγω τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ χρόνου. Ὁ Κύριος ὅμως δὲν ὑπόκειται σέ φθορά, διότι δὲν εἰσέρχεται μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο στὸ χρόνο. Ἡ ἀποστολὴ Του εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ Ἰσραὴλ, ἀλλά καὶ ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ Θεό. Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ θὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα, οὐσιαστικά ὁλόκληρης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης – ἀφοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἡσαΐα ἀποτυπώνονται ὅλοι οἱ προφῆτες – ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Παιδὶον, θὰ ὀνομασθεῖ «Ἐμμανουήλ».

Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἡ εἴσοδος στήν τελική εὐθεία τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας προβάλλουν ἀπολύτως τό κεντρικό Πρόσωπο, τόν Ἐνσαρκωθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, προτρέποντάς μας νὰ μὴν εἴμαστε ἐμεῖς καί οἱ βιωτικές ἐπίπλαστες ἀνάγκες μας τὸ κέντρο τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ ὁ Χριστός, τόν Ὁποῖον θά συναντήσουμε πρωτίστως στό Ἱερό Θυσιαστήριο καί τήν Θεία Κοινωνία καί στήν ἔμπρακτη πρός τούς ἀδελφούς μας ἀγάπη.

Μετά τήν ἀπόλυση, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέστρεψε εἰς τό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου ἐδέχθη έν χαρᾷ τούς Στρατιῶτες τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης πού τοῦ ἔψαλαν τά κάλαντα, ἐν συνεχείᾳ τίς Κυρίες τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης καί ἀκολούθως μέχρι ἀργά δεκάδες παιδιά, τά ὁποῖα μέ τόν πατροπαράδοτο αὐτό τρόπο, τηρώντας τά ἁγνά αὐτά ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, μετέφεραν τό μήνυμα τῆς Ένσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.