Με εγκύκλιό του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην Ημέρα του Πατέρα.

“Η Ημέρα του Πατέρα συμπίπτει κατά την εφετεινή χρονιά με την Κυριακή των Αγίων τριακοσίων και δεκαοκτώ πατέρων της εν Νικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, μία εορτή που συνδέει την εορτή της Αναλήψεως με την εορτή της Πεντηκοστής. Αυτή λοιπόν την ευκαιρία, όπου οι πάντες γιορτάζουν και τιμούν τους φυσικούς πατέρες τους, δράττουμε και εμείς για να τιμήσουμε τους πνευματικούς πατέρες των ενοριών μας, τους κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Όπως οι τριακόσιοι και δεκαοκτώ πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου επιλέχθηκαν για να πρωτοστατήσουν στους πνευματικούς αγώνες για τη διδασκαλία της ορθής πίστεως εν Χριστώ, έτσι και ο ενοριακός μας κλήρος κρατάει ανόθευτη την πίστη, ότι ο θείος λόγος παρέχεται από τον Πατέρα διά του Υιού στον κόσμο, μια πίστη που διαφυλάσσεται και διαδίδεται διά μέσω των γενεών από τα μέλη του ιερού κλήρου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού“, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω η εγκύκλιος:
Ἀριθμ. Πρωτ. 180/2024

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ πατέρα.
16 Ἰουνίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«̓Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι» (Ἰω. 17:6).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἡμέρα τοῦ Πατέρα συμπίπτει κατὰ τὴν ἐφετεινὴ χρονιὰ μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων τριακοσίων καὶ δεκαοκτὼ πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μία ἑορτὴ ποὺ συνδέει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν εὐκαιρία, ὅπου οἱ πάντες γιορτάζουν καὶ τιμοῦν τοὺς φυσικοὺς πατέρες τους, δράττουμε καὶ ἐμεῖς γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς πνευματικοὺς πατέρες τῶν ἐνοριῶν μας, τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ὅπως οἱ τριακόσιοι καὶ δεκαοκτὼ πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐπιλέχθηκαν γιὰ νὰ πρωτοστατήσουν στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ὀρθῆς πίστεως ἐν Χριστῷ, ἔτσι καὶ ὁ ἐνοριακός μας κλῆρος κρατάει ἀνόθευτη τὴν πίστη, ὅτι ὁ θεῖος λόγος παρέχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Υἱοῦ στὸν κόσμο, μιὰ πίστη ποὺ διαφυλάσσεται καὶ διαδίδεται διὰ μέσῳ τῶν γενεῶν ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ἱεροῦ κλήρου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γνωρίζοντας πόσο οἱ κληρικοὶ μᾶς φροντίζουν, θεωροῦμε ὅτι εἶναι σωστὸ καὶ πρέπον νὰ συντονίσουμε καὶ τὶς δικές μας προσπάθειες γιὰ τὴ φροντίδα τους. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, παρακαλοῦμε κάθε κοινότητα νὰ πραγματοποιήσει περιφορὰ δίσκου αὐτὴ τὴν Κυριακή, πρὸς ἐνίσχυση καὶ στήριξη τοῦ Συνταξιοδοτικοῦ Ταμείου τῶν

Κληρικῶν. Αὐτὴ τὴν Κυριακή, ὅταν τιμοῦμε τοὺς φυσικούς μας πατέρες, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους, ἂς τιμήσουμε καὶ τοὺς πνευματικούς μας πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐν Χριστῷ.

Ἂς ἑορτάσουμε αὐτὴ τὴν Ἡμέρα τοῦ Πατέρα τιμώντας τοὺς τριακοσίους καὶ δεκαοκτὼ πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐλαβεῖς μας κληρικούς, φροντίζοντας γιὰ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τους, φανερώνοντας τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ ὣς ἄξιοι κληρονόμοι καὶ συνεχιστὲς τῆς πίστεως τῆς Νικαίας.

Μετὰ πατρικῶν ἐυχῶν καὶ εὐγνωμοσύνης ἐν Χριστῷ,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.