«Εὐθὺς οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπεῖν ἕκαστον τῶν μαθημάτων, καὶ συναρμόζειν τῷ τέλει προσῆκε, κατὰ τὴν Δωρικὴν παροιμίαν, τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον ἄγοντας».

(Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας. Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο).

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μᾶς δίνει μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε τὰ μεγαλεῖα τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρετώντας τὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας τοῦ πρώτου θρόνου τῆς Ὀρθοδοξίας, ξεκίνησε τὴν πιὸ φιλόδοξη καὶ ἐπιτυχημένη ἱεραποστολικὴ ἐκστρατεία στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Οἱ σλαβικοὶ λαοὶ θὰ εἶναι γιὰ πάντα ὑπόχρεοι σὲ αὐτόν, γιὰ τὸ ὅραμά του, τὸ κουράγιο καὶ τὴν ἐπιμονή του νὰ μεταλαμπαδεύσει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους «τοὺς καθημένους ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου» (Ματθ. δ´, 16).

Σήμερα, τὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπαξίως κοσμεῖ ὁ διάδοχος τοῦ ἁγίου Φωτίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ὁ Παναγιώτατος ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἐκατομμυρίων εὐσεβῶν Οὐκρανῶν στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὴν πληρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, δίδοντας τὸν τόμο τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Μᾶς ὑπενθυμίζει καὶ μᾶς διδάσκει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διαδόσεως τοῦ εὐαγγελίου «εἰς πάντα τὰ ἔθνη», δείχνοντας μὲ τὸ παράδειγμά του, ὅτι ὁ «ὀρθοδοξίας θεοπαγὴς προμαχών», δηλαδὴ ὁ θεόσταλτος ὑπερασπιστὴς τῆς ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ ἴδιος καὶ ὁ προκάτοχός του Μ. Φώτιος, πρέπει νὰ ἔχει τὸ θᾶρρος τοῦ λέοντος καὶ τὴν ἀθωότητα τοῦ ἀρνίου.

Σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκποπὴ Ἀμερικῆς, ἑορτάζουμε τὴν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ὑπενθυμίζοντας τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ ἐθνικοῦ προσκυνήματος τοῦ ἁγίου Φωτίου στὸ St. Augustine, FL. Τὸ προσκύνημα μᾶς ὑπενθυμίζει τῖς θυσίες καὶ τὸ θᾶρρος τῶν «πρωτοπόρων», ὅλων αὐτῶν τῶν μεταναστῶν ποὺ ἔφτασαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Ἀμερικὴ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, φέρνοντας μαζί τους τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τόπο καταγωγῆς μας, εἴμαστε ὅλοι κληρονόμοι τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καὶ ἔχουμε τὴν εὐθύνη νὰ τὸν κληρονομήσουμε στὶς ἑπόμενες γενεές.

Ἔτσι λοιπόν, ἂς ὑποστηρίξουμε τὸ ἔργο τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκηνύματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου, δοξάζοντας τὸ Θεό, ὁ ὁποῖος περιφρουρεῖ τὴν Ἐκκλησία του δίδοντας «ὀρθοδοξίας θεοπαγεῖς προμαχῶνες» μὲ δύναμη καὶ πάθος γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ Γένους μας.

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.