Τήν Τετάρτην, 10ην /23ην Νοεμβρίου 2022, ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν αἰδεσιμότατος π. Ἰωάννης Σάουκα, ἱερεύς ἀνήκων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ρουμανίας, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ, συνεργατῶν αὐτοῦ ὡς τοῦ ἰατροῦ κ. Ὅδε Καουάς, μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν π. Ἰωάννην Σάουκα ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τό Π.Σ.Ε. ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ καί περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν εἰρήνην τῶν ἐκκλησιῶν ἐν γένει καί εἰς τήν εἰρήνευσιν Ρωσσίας καί Οὐκρανίας καί περί τῆς στηρίξεως τοῦ Π.Σ.Ε εἰς τόν Παλαιστινιακόν λαόν καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Π.Σ.Ε. διά τήν συμφιλίωσιν Ἰσραήλ καί Παλαιστίνης καί περί τοῦ ἐκλελεγμένου νέου Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Σ.Ε. ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβῃ πλήρως τόν ρόλον αὐτοῦ ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ Νέου Ἔτους 2023.

Ἀκολούθως ὁ π. Ἰωάννης ἐπεσκέφθη τήν Βιβλιοθήκην καί τό Ἀρχεῖον τοῦ Πατριαρχείου, προτιθέμενος προσεχῶς νά ἔχῃ συνάντησιν μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Πρόεδρον τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας διά τήν παρουσίασιν τοῦ ἔργου τοῦ Π.Σ.Ε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.