ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ.

Τήν Πέμπτην 25ην Ἰουνίου / 8ην Ἰουλίου 2021, ὁ διακεκριμμένος καί διά πολλῶν βραβείων τετιμημένος Ἀμερικανός Γερουσιαστής κ. French Hill, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. French Hill ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων, Φραγκισκανῶν, Ἀγγλικανῶν καί Κοπτῶν, προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ὑπογραμμιζούσης τά ζωτικά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἐκκλησίαι εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί ὅλην τήν Ἁγίαν Γῆν, τόπου λατρείας τῶν τριῶν Ἀβραμιαίων θρησκειῶν ἀλλά καί πολιτικῆς ἀσταθείας καί φιλονικιῶν σήμερον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.