Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐκπροσώπησε τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο στὴν Διημερίδα τοῦ 24ου Διαλόγου μὲ τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὰ θρησκευτικὰ ἱδρύματα ποὺ ὀργάνωσε ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στὴ Βιέννη τὴν 9η καὶ 10η Δεκεμβρίου 2022, ὑπὸ τὸν τἰτλο: “Ἡ Θρησκεία καὶ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης:” Ἀπάντηση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὸν πόλεμο καὶ στὶς συγκρούσεις – ἡ συμβολή τους στὴ διαμόρφωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως”.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα:“Ἡ συμβολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸν Διάλογο καὶ στὴν εἰρήνη” μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἐπιδίωξη καταλλαγῆς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Συμμετεῖχε ἐπίσης σὲ συζήτηση μαζὶ μὲ τὸν Δρ Jørgen Skov Sørensen Γενικὸ Γραμματέα τῆς Διασκέψεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (CEC/Βρυξέλλες), τὸν Rabbi Lévi MATUSOF, Διευθυντή τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῶν Ἑβραϊκῶν Δημοσίων Σχέσεων καὶ ἐκπρόσωπο τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑβραϊκῶν Κοινοτήτων τῆς Οὐκρανίας στην ΕἙ (Βρυξέλλες) καὶ τὸν Καθηγητὴ Antoine ARJAKOVSKY, Ἱστορικό, Συνδιευθυντὴ τοῦ Τμήματος πολιτικοθρησκευτικῶν ἐρευνῶν τοῦ Collège des Bernardins (Παρίσι) καὶ ἀπήντησε σὲ ἐρωτήσεις τοῦ ἀκροατηρίου σχετικὲς μὲ τὸ θέμα του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.