Ένα µέλλον που η ελληνική γεωργία θα έχει µείνει µε 250.000 εκµεταλλεύσεις περιγράφει το µοντέλο προβλέψεων για τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα βιώσει η ευρωπαϊκή γεωργία έως το 2040, που φιλοξενεί σχετική µελέτη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τεχνολογικές εξελίξεις στη γεωργία και την ψηφιοποίηση, τιµές εισροών, κίνδυνοι αγοράς και παραγωγής, εµπόδια πρόσβασης σε παραγωγική γη και κλιµατικά φαινόµενα, θα συντελέσουν σ’ αυτή τη µείωση η οποία πανευρωπαϊκά προβλέπεται να θέσει το 62% των επαγγελµατιών του αγροτικού τοµέα εκτός κλάδου σε βάθος 20ετίας. Αυτό δεν σηµαίνει µείωση της παραγωγής τροφίµων σηµειώνουν οι συγγραφείς, αλλά συγκέντρωση της παραγωγής σε όλο και λιγότερες αγροτικές µονάδες βιοµηχανικού τύπου, µε 500 στρέµµατα µίνιµουµ και αυξηµένο εισόδηµα.

Ωστόσο, η µελέτη µε τίτλο «Το µέλλον του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Μοντέλου» δεν πραγµατεύεται τόσο τους λόγους που θα οδηγήσουν στη µείωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (θεωρούνται δεδοµένοι) όσο τις κοινωνικοοικονοµικές και εδαφικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πτώση, µε βάση τρία σενάρια. Για την Ελλάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου, η αναµενόµενη συνολική µείωση των αγροτικών µονάδων θα οδηγήσει προφανώς σε συνεχή εγκατάλειψη αποµακρυσµένων περιοχών και ορεινών τόπων. Με τη διακοπή αυτών των δραστηριοτήτων, η παραδοσιακή γνώση της γεωργίας και η αγροτική κληρονοµιά θα χαθούν, καθώς και η κοινωνική συνείδηση των διαδικασιών και της αξίας της γεωργικής παραγωγής, σηµειώνεται στη µελέτη. Όσον αφορά τον κίνδυνο εγκατάλειψης, από τις ελληνικές περιφέρειες η Θεσσαλία και η Ήπειρος εντάσσονται στην κατηγορία µετρίου κινδύνου µείωσης του αριθµού των αγροτών µε τις πιθανότητες να κυµαίνονται µεταξύ 40-60%. Στον αντίποδα η Κρήτη εντάσσεται στην κατηγορία πολύ χαµηλού κινδύνου (0-20% οι πιθανότητες) και οι υπόλοιπες περιφέρειες στην κατηγορία χαµηλού κινδύνου (20-40% οι πιθανότητες). Γενικότερα πάντως, σύµφωνα µε τη µελέτη ο βαθµός οικονοµικής ανθεκτικότητας της γεωργίας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας είναι χαµηλός, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξόδου των αγροτών από τον πρωτογενή τοµέα.

Όπως είπε ο κ. Σκρέκας όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα τα νοικοκυριά θα έχουν μειώσει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος. Πρόσθεσε επίσης πως αν υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα “θα βρούμε τρόπο να το παρατείνουμε”.

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος τόνισε πως “στόχος μας το 70% της ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι θα γλυτώσουμε 1 δισ. απο εισαγωγή αερίου”.

Συνοπτικά το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή”:
-300.000 voucher βάσει εισοδήματος

-Κλιματιστικά/Ψυγεία/Καταψύκτης: 150-600 ευρώ

-Όχι πλυντήρια ρούχων/πιάτων/κουζίνες

-30% μείωση σε κατανάλωση και λογαριασμό

-Αίτηση με κωδικούς Taxisnet

-Ελεύθερη επιλογή βάσει απόδοσης

-Παραδίδεται η παλιά συσκευή (εν λειτουργία)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.